Tarvastu valla veemajandus

OÜ Ramsi VK tegevusalad Tarvastu vallas Mustlas,Soel,Suislepas ja Kärstnas   on tarbijate joogiveega varustamise ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamine. 

 

TARVASTU VALLA ÜVK piirkonna veeteenuse hinnad alates 26.10.2015
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%

Alates 26.10.2015 kehtivad Tarvastu valla ÜVK piirkonnas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Hinnad on kehtestatud Tarvastu Vallavalitsuse määrusega 08.09.2015 nr 2.

ASULA

Vee
abonenttasu
(€/abonent)

Kanalisatsiooni
abonenttasu
(€/abonent)

Vee hind
(€/1m3)

Kanalisatsiooni hind
(€/1m3)

MUSTLA

1,30

0,65

1,60

1,70

SOE, RÜÜSA

1,30

0,65

1,60

1,70

SUISLEPA

1,30

0,65

1,60

1,70

KÄRSTNA

1,30

0,65

1,60

1,70

Abonent – iga mõõdusõlme omav ehitis/hoone kinnistul ja/või iga korter kortermajas.
Abonenttasu – tasu, mida klient maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise tagamise eest sõltumata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamisest.

 

Juhataja: Maili Meister

Info veekatkestustest, avariidest teatamine, tööde tellimine
tel: 434 0160
e-mail: info@ramsivk.ee 

Veemõõtja näitude teatamine
klienditeenindus
tel: 434 0160
e-mail info@ramsivk.ee