« Tagasi

11. detsembrist 15. jaanuarini saab esitada taotlusi Mulgimaa pärimuskultuuri programmi

„Mulgimaa pärimuskultuuri programm 2018–2021" üldeesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära, mis on erinevatele inimrühmadele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased ja olulised. Programmi abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Mulgimaad.

Alates 2018. aastast jaguneb programmi sihtala – Mulgimaa – nelja omavalitsuse vahel. Viljandimaal paikneb see Viljandi valla lõunaosas ja kogu Mulgi valla alal, Valgamaast haarab ta Tõrva valla ning Pärnumaa Saarde valla idakaarest väikese osa.

Toetuse saajad võivad olla riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, äri-ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Vastavalt kavandatavatele tegevustele saab valida kas projektitoetuse või tegevustoetuse taotlusvormi.

 

Programmi raamdokument, kõik toetuse taotlemisega seonduvad lisamaterjalid ja vajalikud dokumendid on leitavad veebilehelt www.rahvakultuur.ee. Lisainfo: Liina Talu, programmi „Mulgimaa pärimuskultuuri programm 2018–2021" koordinaator, tel: 605 2027, e-post: liina.talu@rahvakultuur.ee