Vajaduspõhine peretoetus

23.10.15
Kodanike vastuvõtt
  • E, T, K   8.00-12.00; 12.30-16.30
  • N 8.00-12.00; 12.30-18.00
  • R 8.00-12.00; 12.30-15.00

Vastuvõtu välisel ajal toimub vastuvõtt kokkuleppel ametnikuga.

Vastutav ametnik
 

  • Spetsialist 
  • Telefon: 
  • E-post:  

Viide õigusaktidele: 
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Sotsiaalhoolekande seadus

 

 

 

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA