23.10.15

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja avalduse koos kõigi nõutud dokumentidega Tarvastu Vallavalitsusele, milles põhjendab toetuse vajaduse. 
Sotsiaaltoetust võib taotleda toetustvajava isiku huvides temale määiratud eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajava isiku kohta.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne, makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest

Õigusaktid:

»Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
»Sotsiaalhoolekande seadus

Vastutaja:

Nimi Nimi, nimi.nimi@tapa.ee, tel. XXX XXXX

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Tarvastu valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Tarvastu vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

Elektrooniline sünnitoetuse taotlemine


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Tarvastu vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide:

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA