Jäätmeveo erisuse saamise avaldus

23.10.15

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Korraldatud jäätmeveoga loetakse automaatselt liitunuks kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad. Jäätmevaldaja antud tähenduses on ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanik. Kirjaliku lepingu sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi kohustusest jäätmed ainuõigust omavale vedajale üle anda. Juhul, kui väljaveopäeval jäätmeid üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn tühisõiduarve. Lepingus märgitud kuupäeval peab olema ligipääs konteinerile tagatud, probleemide korral tuleb vedajat vähemalt üks tööpäev ette teavitada.

Mitme kinnistu omanik liitub kõikide tema omandis olevate, veopiirkonnas asuvate kinnistutega ning tal on õigus neil kinnistutel tekkivad jäätmed üle anda tema poolt valitud kinnistul. Vastav taotlus tuleb esitada Tarvastu Vallavalitsusele.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne, makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest

Õigusaktid:

» Jäätmeseadus

Vastutaja:

Nimi Nimi, nimi.nimi@tapa.ee, tel. XXX XXXX

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Tarvastu valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Tarvastu vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

Jäätmeveo erisuse saamise avalduse e-vorm


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Tapa vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide:

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA