Tarvastu Avatud Noortekeskus (TANK)

Noori vanuses 7-26-eluaastat on 2016. aasta 4. mai seisuga 742, mis moodustab Tarvastu valla elanike üldarvust 21,90%.

2006. aastal loodi Mustla rahvamaja ruumidesse Tarvastu Avatud Noortekeskus, kus tehti 2007. aastal remont ning noortekeskus sai endale kaasaegsed ja korralikud ruumid. Tarvastu Avatud Noortekeskus korraldab noorte teavitamist, pakub erinevaid vaba aja sisustamise võimalusi, on partneriks valla noorte töömaleva läbiviimisel ja korraldab noorteüritusi. Noorsootöö toimub avatud noorsootöö meetodil, mille mitmekesistamiseks kasutatakse projektitööd. Lisaks vaba aja veetmise võimalustele toimuvad noortekeskuses ka noortele suunatud ennetustööprojektid. Noortekeskuseses taasluuakse noortevolikogu. Noortekeskuses toimuvaga saab kursis olla Facebooki kaudu.

2016. aastal liitus Tarvastu Avatud Noortekeskus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega, mis soodustab üle-eestilisi koostöövõimalusi teiste omavalitsustega. Valla noorsootöö on koordineeritud haridus-ja kultuurinõuniku, lastekaitsespetsialisti, kooli huvijuhi ja noorsootöötaja koostöös. Noortekeskust külastab iga päev keskmiselt 20 noort, kes peavad enda kohaoleku fikseerima Eesti Noorsootöö Keskuse poolt loodud elektroonilises Logiraamatus.

Noortekeskuses on piljardi-, lauatennise- ja lauajalgpallilaud, xBox360, lauaarvuti, põnevad lauamängud, erinevaid meisterdamistarbeid ning sõbralikud noorsootöötajad. Tarvastu Avatud Noortekeskuse teeb eriliseks bändiruum, mida on võimalik kasutada kõigil muusikahuvilistel noortel.

Noortekeskuses toimuvad oktoobrist maikuuni erinevad turniirid: lauajalgpall, lauatennis ja piljard.
Kokkuleppel noorsootöötajatega on võimalik noortekeskuses ka pidada sünnipäevi või muid väiksemaid üritusi.

Tarvastu Avatud Noortekeskus on avatud
 - esmaspäevast neljapäevani 13.00-18.00
 - reedel 13.00-17.00
 - tel 435 1818; e-mail: noortekeskus@tarvastu.ee