Looduskaitsealad ja -objektid

Kullamägi

 

Kullamägi on seitsme kuni kaheksa meetri kõrgune liivakivipaljand. Punakaspruuni liivakivi sisse on allikaveed kujundanud koopaid.
Kullamäe kolm koopaava olid teada juba XVIII sajandil. On räägitud kolmeharulisest urkast, kus elas Vanapagan. Rahvapärimustes on arvamusi, et nendest koobastest alganud käigud viisid kuni Tarvastu kirikuni vôi isegi Tarvastu ordulossi. On viiteid, et käigud viivad maa sees suurde saali e. grotti.

 

Vooru Linnamägi

 

Vooru linnamägi (Viljandi maakonna vanim linnus) asub maanteest vasakul Araku talu maal Õhne jõe ürgoru vallseljakul, mida ümbritseb soine heinamaa. Linnuse õue pikkus on 80 ja laius 60 meetrit, pindala 4800 ruutmeetrit. Suur osa vallist ja õuest on lõhutud kruusavõtmisega XIX sajandi lõpul. Linnus on rajatud keskmisel rauaajal (VI–VII sajand) ja oli kasutusel kuni XI sajandini. Linnus on kolmel korral maha põlenud.
Arheoloogilised leiud on Viljandi Muuseumis.

 

Suislepa paljand ja koobas

 

Aruküla lademe Tarvastu kihtide ülemise osa paljand. Ligikaudu 15 m ulatuses ja kuni 2 m paksuses paljanduvad kollakaspunased pôimjaskihilised keskmiselt tsementeerunud liivakivid.
Paljandi seinas on kahe avaga 14 m pikkune vinklikujuline vôlvja laega tunnelilaadne maa-alune käik, mille pôhjapoolne ava on vôlvjas, 90 cm kôrge ja allosas 80 cm lai, lôunapoolne ava aga ainult 30 cm kôrge ja 50 cm lai. Koobas on inimesele läbitav kuni lôunapoolse avani. Käigu laius on 0,9-1,2 m , kôrgus ulatub keskosas 1,3 m-ni. Kohalike elanike hulgas on ta tuntud Kaljukoopa nime all.
Käik on kahtlemata inimese poolt kaevatud. Legendi järgi lasi koopa teha 1695-97.a. näljaajal kohalik môisnik oma talupoegadel, et nad selle tööga tasuksid môisa aidast saadud vilja eest. Arvestades koopa väikest mahtu pole see eriti tôenäoline. Ometi viitab sellisele seosele Jakob Tamm 1890.a. kirjutatud ja koopale pühendanud luuletuses "Urgas", kus muu-hulgas on öeldud:
" Nälg ununend, mis rahvast vaevanud;
nüüd ônnel hôiskab keel....
Kuid urgas see, mis kehvad kaevanud,
on alles, alles veel."
1968.a. asetati Suislepa kooli poolt koopa juurde mälestuskivi, millel on tekst:
"Suur näljahäda Suislepas 1695-1697."