Komisjonid

Eelarve- ja arengukomisjoni koosseis
 
Esimees: Aivar Kustavus, tel: 510 0239, aivar.kustavus@pma.agri.ee
Aseesimees: Joel Mandri, tel: 521 3923, joel.mandri@gmail.com   
Liikmed: Rein Anton, Tarmo Arak, Peeter Peek, Mare Pariis, Kalle Nukka
 
Tervishoiu- ja sotsiaaltöökomisjoni koosseis
 
Esimees: Ly Kirt, tel: 517 6729, hooldekodu@tarvastu.ee
Aseesimees: Airi Aruoja, tel: 554 0165, airiiria@hot.ee  
Liikmed: Marta Rohtla, Elve Lillemägi, Maiu Lõhmus, Ellen Piirak, Viive Talur, Irma Väre, Allan Luha
 
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseis
 
Esimees: Aive Kaldra, tel: 525 7200, akaldra@gmail.com  
Aseesimees: Joel Mandri, tel: 521 3923, joel.mandri@gmail.com  
Liikmed: Anu Roht, Merila Pihlap,  Kristi Ilves,  Anne Põldsaar, Deena Mäger, Kristjan Õmblus, Aili Anderson
 
Spordi- ja noorsootöökomisjoni koosseis
 
Esimees: Tarmo Arak, tel: 527 8113, kivipuh08@gmail.com 
Aseesimees: Argo Tamm, tel: 514 4381, argotamm@gmail.com
Liikmed: Märt Tomp, Marianne Salomets, Henri Sammul, Marge Almre, Kaie Pukk
 
Majandus-, maa- ja heakorrakomisjoni koosseis
 
Esimees: Andi Reitel, tel: 524 1740, andi.reitel@gmail.com 
Aseesimees: Andrus Jürgenson, tel: 529 0972, andrus.jygenson@mail.ee
Liikmed: Kalev Kikas, Rauno Soo, Arvet Sisask
 
Revisjonikomisjoni koosseis
 
Esimees: Luule Pille, tel: 5332 8356, luule303@hot.ee
Liikmed: Argo Tamm, Airi Aruoja, Andi Reitel