Kärstna Hooldekou

Asub Viljandimaal Tarvastu vallas Kärstnas "Jürimatsi" talus. Asutatud 30.märtsil 1993.a. endistes Kärstna kolhoosi lasteaia ruumides. Asutuses on 26 voodikohta. Kärstna Hooldekodu teenindab peamiselt Tarvastu valla elanikke.

Hooldekodu asub looduslikult kaunis metsatalus, kuhu viib suurelt teelt männiallee. Kuna enamus kliente on maainimesed on hooldekodul oma aed, aiamaa. Aidas on kohandatud ruumid puhkeaja veetmiseks, kui on soov olla eraldi või kohtuda külalistega.

Kärstna Hooldekodu tagab hooldusel viibivale isikule Kärstna Hooledkodu põhimääruses kehtestatud tingimuste ja korra kohaselt ööpäevaringse ülalpidamise, toitlustamise, tema eale ja seisundile vastava hoolduse, s.h ravimise ja põetamise, rehabilitatsiooni ning vastavalt võimalustele
kultuurilise teenindamise. Üks kord kuus toimub jumalateenistus.
 

Kärstna Hooldekodus töötab 10,75 ametikohal 12 töötajat. Juhataja Ly Kirt.

*Kontaktandmed:*
Mustla pk 69723 Viljandi maakond Anikatsi küla
Tel. 43 58235 või 51 76729