Hajaasustuse veeprogrammist toetuste saajate nimekiri 2008

Võttes aluseks Tarvastu Vallavalitsuse korralduse nr 395, 06.10.2008 on
Hajaasustuse veeprogrammist toetuste saajate nimekiri alljärgnev:


1. toetuse saaja nimi: Liina Kolpakova;
projekti nimetus: Suurevälja talu, Maltsa küla, Tarvastu vald, Viljandimaa kaevuvee kvaliteedi analüüs, kaevu puhastamine, joogiveetorustiku ehitamine ja varustamine vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega
Toetuse suurus: 19 727.60
projekti kogumaht: 29 781,20
projekti eesmärgid ja tegevused:  Toetus antud  salvkaevu remondiks ja puhastamiseks, joogiveetorustiku rajamiseks, vee pumpamiseks vajalike seadmete soetamiseks, vee kvaliteedi analüüsimiseks, teostusmõõdistamiseks.
projekti ajaline kestus: 15.10.2008-14.10.2009

2. toetuse saaja nimi: Maidu Tafenau
projekti nimetus: Tuule I talu Tarvastu vallas Soe külas puurkaevu, pumba ja veetorustiku ja hüdrofoori ning veepuhastus seadmete rajamine ja paigaldus.
Toetuse suurus: 97 449.12
projekti kogumaht: 146 320
projekti eesmärgid ja tegevused:  Toetus antud puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamiseks, veetõsteseadmete paigaldamiseks, vee kvaliteedi analüüsimiseks.
projekti ajaline kestus: 10.10.2008-01.10.2009,

3. toetuse saaja nimi: Urve Kass
projekti nimetus: Liivaku talu puurkaev
Toetuse suurus: 83 700
projekti kogumaht: 125 614
projekti eesmärgid ja tegevused: Toetus antud puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamiseks,
veetõsteseadmete paigaldamiseks, vajalike elektritööde tegemiseks.
projekti ajaline kestus: 01.11.2008-01.11.2009

4. toetuse saaja nimi: Enn Kõva
projekti nimetus: Ärma talu Ärma kinnistu Anikatsi küla Tarvastu vald Viljandimaa, puurkaevu rajamine
Toetuse suurus: 88 019
projekti kogumaht: 132 160
projekti eesmärgid ja tegevused: Toetus antud puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamiseks ja veetõsteseadmete paigaldamiseks.
projekti ajaline kestus: 01.11.2008-31.10.2009

5. toetuse saaja nimi: Endel Trei
projekti nimetus: Vaino talu Tarvastu vald Viljandi maakond majapidamise varustamine joogiveega
Toetuse suurus: 25 256
projekti kogumaht: 42 178
projekti eesmärgid ja tegevused: Toetus antud salvkaevu rajamiseks, veevarustusseadmete ostmiseks,  kirjaliku nõusoleku taotlemiseks ja teostusmõõdistuseks.
projekti ajaline kestus: 01.10.2008 – 01.10.2009

6. toetuse saaja nimi: Ene Kuptsova
projekti nimetus: Lepiku talu 8 meetrise kaevu ehitamine
Toetuse suurus 22 700
projekti kogumaht: 34 109.50
projekti eesmärgid ja tegevused: Toetus antud  salvkaevu rajamiseks, vee kvaliteedi analüüsimiseks, kirjaliku nõusoleku taotlemiseks.
projekti ajaline kestus: 01.11.2008 – 31.12.2008