« Tagasi

Seltsilise teenuse arendajad ootavad hooandjate abi

Aasta tagasi alustas Viljandi Maanaiste Ühendus Tarvastu vallas Seltsilise teenuse pakkumist. Seltsilise teenuse raames viiakse kokku maapiirkonnas elavad üksi jäänud eakad ja pensionäridest vabatahtlikud seltsilised, et omavahelise suhtlemise käigus vähendada pensionäride üksildust ning sellega seotud eraldatust kogukonnast ja iseseisva toimetuleku raskusi.

Seltsilise teenuse idee sai alguse VMNÜ (Viljandi Maanaiste Ühenduse) aktiivsetelt liikmetelt. Kuna Seltsilise teenuse pakkumine on väga hoogsalt käima läinud on tänaseks loodud eraldi MTÜ Seltsiks Sinule, kes tegeleb hetkel vaid Seltsilise teenuse pakkumise, teenuse arendamise ja üldise teenusemudeli koostamisega. Igapäevaselt tehakse ka aktiivselt koostööd MTÜga Teeme, kes on aastaid seltsidaamide teenust Viljandi linnas pakkunud.

Seltsilise teenuse meeskonda kuulub hetkel neli liiget: Annika Veidenberg, Vally-Reet Järs, Kadri Vollmann ja Epp Johani, kes kõik omavad pikaajalist kogemust eakatega suhtlemisel ja igapäevaelu tegevuste läbiviimisel.

Kogukond Viljandimaal on aktiivne ja hoolib enda eakatest. Hetkel on Seltsilise teenuse raames kokku viidud 12 toimivat seltsilise/abivajaja paari. 2018.aasta lõpuks soovime toimima saada veel 20 seltsilise/abivajaja paari.

Rohkem infot: http://www.seltsiliseliikumine.ee/

Nüüd tegeletakse aktiivselt teenusemudeli koostamisega, et areneda edasi väljapoole Mustlat ja Vijandimaad. Et inimeste teadlikkust teenusest tõsta ja leida uusi rahastusallikaid, on alustatud Hooandja kampaaniat:

http://www.hooandja.ee/projekt/anneta-memmede-taatide-uksinduse-leevendamiseks

Ehk saad Sinagi kaasa aidata?