« Tagasi

7. septembrini oodatakse kandidaate Aino Tamme ja Jaan Depmani nimelisele üliõpilasstipendiumile

Stipendiumiga tunnustatakse Tarvastu vallast kõrgemasse õppeasutusse õppima läinud hästi õppivaid üliõpilasi ja innustatakse neid õpinguid jätkama.

Aino Tamme nimeline stipendium on mõeldud humanitaar- ja kultuuriüliõpilasele,

Jaan Depmani nimeline stipendium reaal- ja loodusainete üliõpilasele.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mis makstakse välja 10 kuu jooksul võrdsete osadena.

Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada nii üliõpilased kui ka kõrgemad õppeasutused.

Taotlusele tuleb lisada õppeasutuse soovitus, kõrgkooli poolt kinnitatud väljavõte õpitulemustest ning taotleja motivatsioonikiri.

Vajalikud dokumendid saata Tarvastu Vallavalitsuse aadressil Posti 52e, 69701 Mustla või e-posti aadressilemaive.feldmann@tarvastu.ee

Taotluste esitamise tähtaeg on 7. september 2017.