« Tagasi

Konkurss spordikorraldaja ametikohale

Tarvastu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi spordikorraldaja 0,5 ametikohale

Peamised tööülesanded:

1. Spordialase koostöö arendamine vallas tegutsevate hallatavate asutuste, ühenduste ja seltsidega.

2. Spordikorraldaja aastase tööplaani koostamine ja selle kooskõlastamine valla haridus- ja kultuurinõunikuga.

3. Spordialaste sisuliste tegevuste planeerimine ja elluviimine (traditsiooniliste vallasiseste  spordisündmuste korraldamine ja korraldamisele kaasaaitamine).

4. Vallasiseste spordiürituste avalikustamine ning kajastamine.

5. Vallasisestele spordiüritustele eelarveliste vahendite planeerimine ja kasutamise jälgimine, täiendavate finantsvahendite saamiseks taotluste kirjutamine.

6. Spordialaste projektide käivitamine. 

7. Tarvastu Gümnaasiumi võimla treeninggraafiku koostamine ja selle täitmise eest vastutamine.

8. Sportlike huvitegevusringide juhendajate/treenerite tööajaarvestuse pidamine.

9. Tarvastu Gümnaasiumi võimla, jõusaali ja staadioni inventari olemasolu ja korrasoleku eest vastutamine.


Nõuded kandidaadile:
- spordialane haridus ja/või töökogemus

-koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus
- ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine
- B- kategooria autojuhiload

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri saata 26. juuniks 2017 Tarvastu Vallavalitsusele, aadressil Posti 52e, Mustla, 69701 Viljandi maakond märgusõnaga „spordikorraldaja" või e-posti aadressile tarvastu@tarvastu.ee