Ujumis- ja piknikukohad

VEISJÄRV

Suur, kuid madal järv (pindala 4,87 km2, sügavus umbes 3,5 m) asub Sakala kõrgustikul 96 m üle merepinna. Järvest saab alguse Õhne jõgi. Veisjärve ääres saab puhata ja supelda, kalastik on võrdlemisi liigirikas. Muistsest inimasustusest räägivad mitmed kivikalmed Veisjärve ümbruses. Lähedal Metsakurul sündis luuletaja Hendrik Adamson (1891-1946).
 

Tarvastu polder

Tarvastu vallas asuva poldri näol on tegemist poldritammiga, mis piirneb ühelt poolt mitmekümne aasta eest rajatud heinamaade ja kogujakanalitega ning teiselt poolt Võrtsjärvega. Poldri ehitusel rajati puhkeala kaguossa Tarvastu jõe suudmesse ka sadamakanal, mis võimaldab paatide ja väiksemate laevade randumist ning loob suurepärased tingimused purjespordiga tegelejatele. Seetõttu on puhkeala praeguseks kogunud tuntust erinevate purjelaagrite korraldamiskohana.
Võrtsjärve Sihtasutuse eestvõtmisel  renoveeriti 2010. a poldrialale viiv ligi 7 km pikkune kõvakattega tee ning aasta varem rajati Võrtsjärve kaldale vaatetorn ning infotahvlid.

Muti maastikukaitseala

Umbjärv asub Tuhalaanest 2,5 km lõunakagu pool. Mutijärvest vahetult lõuna pool oleva Muti Umbjärve pindala 1,6 ha. Selle ovaalse järvekese sügavus on kohalike elanike teatel 30 m, tegelikult saadi 1966. a järve sügavuseks vaid 6,3 m. Ümbruses on endised põllud, millel praegu kasvab männik. Kaldad on madalamad järve lõunaotsas, mida piirab rabamännik, idakalda moodustab kõrge liivane küngas, mille kohal leidub kõva perve linaleokividega. Mujalt ümbritseb järve turbasamblaõõtsik, millel kasvab ka jõhvikas. Põhja katab pruunikas jütja. Järve vesi on rohekaskollane, läbipaistvus keskmine (1,8 m).