Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Jäätmete liigitamist ohtlike jäätmete hulka reguleerib Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 määrus nr 103Tarvastu vald korraldab elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumist Mustlas, kuu 1. ja 3. kolmapäeval 15.00-18.00  ja igal laupäeval 10.00 - 13.00.

Konteiner asub parkimisplatsi kõrval.Vastu võetakse alljärgnevaid ohtlikke jäätmeid:

 • Akud
 • Patareid
 • Vanad ravimid
 • Olmekeemiajäätmed
 • Taimemürgid
 • Värvijäätmed
 • Vana õli
 • Õli- ja kütusefiltrid
 • Ohtlike ainetega reostunud pakendid
 • Päevavalguslambid ja säästulambid
 • Elavhõbedat sisaldavad jäätmed
 • Elektroonikaseadmed (seadmded peavad olema komplektsed)