Lõuna Prefektuur Viljandi Politseijaoskond

Vanemkonstaabel: Kalev Juhanson
Telefon: 433 8958,  Mustlas 436 6102
E-posti aadress: kalev.juhanson@politsei.ee
 

 

Konstaabel: Kristel Salujärv
Telefon: 433 8958,  Mustlas 436 6102
E-posti aadress: kristel.salujarv@politsei.ee

 

Piirkonnavanem Meelis Lill

Telefon: 5330 7158

E-posti aadress: meelis.lill@politsei.ee 


 

 

Tarvastu Vallavalitsus teavitab, et kasutab vallas turvalisuse ja avaliku korra tagamise huvides kaameraid.

Vallavalitsus paigutab kaamerad kohtadesse, kus need oma otstarvet kõige paremini täidavad. Andmed on kaitstud parooliga ning nendele juurdepääs on piiratud. Igal isikul on õigus kõikide enda kohta käivate andmetega tutvuda, videosalvestise vaatamiseks peab olema põhjendatud avaldus, soovitud kuupäev ja orienteeruv kellaaeg, mille kohta andmeid soovitakse. Isikutel on õigus enda kohta käivate andmetega tutvuda Tarvastu Vallavalitsuses. Videosalvestist isikutele ei väljastata v.a. haldusorganitele vastava menetluse läbiviimiseks.