Kaeveluba

Kaeveluba

Vastavalt Tarvastu valla heakorra- ja kaevetööde eeskirjas sätestatule on kaeveloa võtmine kohustuslik kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes Tarvastu valla haldusterritooriumil teostavad kaeve- ja mullatöid.

 

Kaevelubasid väljastab Lembit Kõva

Telefon: 435 1824

E-mail lembit.kova@tarvastu.ee

 

Dokumendid:

Tarvastu valla heakorra- ja kaevetööde eeskirja kehtestamine

Kaeveloa taotlus