Tarvastu valla hanked

Lugupeetud ettevõtjad! Tarvastu Vallavalitsus kutsub teid esitama pakkumust hankele ,,Tarvastu Gümnaasiumi võimla rekonstrueerimine " (viitenumber 178048). Pakkumuse esitamise...

Hange ,,Tarvastu Gümnaasiumi võimla rekonstrueerimine"

Lugupeetud ettevõtjad! Tarvastu Vallavalitsus kutsub teid esitama pakkumust hankele ,,Tarvastu Gümnaasiumi võimla rekonstrueerimine " (viitenumber 178048). Pakkumuse esitamise...

  Tarvastu Varad OÜ on algatanud hanke „Tarvastu valla teede ja tänavate pindamine 2015". Hankedokument koos lisadega on allalaetav Riigihangete registrist viitenumbriga 166543.

Tarvastu valla teede ja tänavate pindamine

  Tarvastu Varad OÜ on algatanud hanke „Tarvastu valla teede ja tänavate pindamine 2015". Hankedokument koos lisadega on allalaetav Riigihangete registrist viitenumbriga 166543.

OÜ Tarvastu Varad on algatanud hanke „Tarvastu valla heakord ja haljastus 2015-2017". Hankedokument koos lisadega on allalaetav Riigihangete registrist viitenumbriga  162107.

Tarvastu valla heakord ja haljastus 2015-2017

OÜ Tarvastu Varad on algatanud hanke „Tarvastu valla heakord ja haljastus 2015-2017". Hankedokument koos lisadega on allalaetav Riigihangete registrist viitenumbriga  162107.

Tarvastu Vallavalitsus on algatanud hanke „Mustla laululava katuse rekonstrueerimine". Hankedokument koos lisadega on allalaetav Riigihangete registrist viitenumbriga  162389.

Mustla laululava katuse rekonstrueerimine

Tarvastu Vallavalitsus on algatanud hanke „Mustla laululava katuse rekonstrueerimine". Hankedokument koos lisadega on allalaetav Riigihangete registrist viitenumbriga  162389.

 Tarvastu Vallavalitsus on algatanud hanke „Tarvastu valla teede ja tänavate pindamine". Hankedokument koos lisadega on allalaetav Riigihangete registrist viitenumbriga 145517.

Hange „Tarvastu valla teede ja tänavate pindamine“.

 Tarvastu Vallavalitsus on algatanud hanke „Tarvastu valla teede ja tänavate pindamine". Hankedokument koos lisadega on allalaetav Riigihangete registrist viitenumbriga 145517.

 Tarvastu Vallavalitsus on algatanud hanke „Tarvastu valla kruusateede remont". Hankedokument koos lisadega on allalaetav Riigihangete registrist viitenumbriga 145496.

Hange „Tarvastu valla kruusateede remont“

 Tarvastu Vallavalitsus on algatanud hanke „Tarvastu valla kruusateede remont". Hankedokument koos lisadega on allalaetav Riigihangete registrist viitenumbriga 145496.

Suislepa küla vee- ja kanalisatsioonitrasside I järgi järelvalve
Soe küla puurkaevu veetöötlusseade   Soe PK analüüs

Soe küla puurkaevu veetöötlusseade

Soe küla puurkaevu veetöötlusseade   Soe PK analüüs

Tarvastu valla reoveepuhastite varustamine häireedastusseadmetega

Tarvastu valla reoveepuhastite varustamine häireedastusseadmetega

Tarvastu valla reoveepuhastite varustamine häireedastusseadmetega

Tarvastu Vallavalitsuse korraldusega on algatatud avatud hange Riigimaantee nr 52 Viljandi-Rõngu (km 25,697-28,532) kergliiklustee ehitaja leidmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.12.2012...

Hange Viljandi-Rõngu (km 25,697-28,532) kergliiklustee ehitaja leidmiseks

Tarvastu Vallavalitsuse korraldusega on algatatud avatud hange Riigimaantee nr 52 Viljandi-Rõngu (km 25,697-28,532) kergliiklustee ehitaja leidmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.12.2012...

Soe küla vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise I järgu omanikujärelvalve

Soe küla vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise I järgu omanikujärelvalve

Soe küla vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise I järgu omanikujärelvalve

Hange "Õpilaste vedu 2012"

Hange "Õpilaste vedu 2012"

Hange "Õpilaste vedu 2012"

Kutse teede ja tänavate talihoolduse vähempakkumisele

Kutse teede ja tänavate talihoolduse vähempakkumisele

Kutse teede ja tänavate talihoolduse vähempakkumisele