Hajaasustuse veeprogrammist toetuste saajate nimekiri 2011

Võttes aluseks Tarvastu Vallavalitsuse korralduse nr 196, 12.07.2011, on
hajaasustuse veeprogrammist toetuste saajate nimekiri alljärgnev:


1. Toetuse saaja Ester Markus
Projekti nimetus: Rabi-Markuse talu joogiveesüsteemi renoveerimine.
Toetuse suurus 1836.92 eurot;
Projekti omafinantseering 918.46 eurot;
Kavandatakse joogiveesüsteemi renoveerimist koos uue pumba paigaldamisega ning kaevumaja ehitamisega.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.09.2011-31.08.2012.

2. Toetuse saaja Ivar Laur
Projekti nimetus: Raudsepa talu kaevu puhastamine ja joogiveetorustiku ehitamine.
Toetuse suurus 1357.49 eurot;
Projekti omafinantseering 678.65;
Kavandatakse olemasoleva salvkaevu puhastamist ning uue veetrassi ehitamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2011-31.07.2012.

3. Toetuse saaja Tiina Ristisaar
Projekti nimetus: Veske talu veetorustiku rajamine ja varustamine vajalike seadmetega.
Toetuse suurus 984.58 eurot;
Projekti omafinantseering 492.21 eurot;
Kavandatakse olemasolevale kaevule veetrassi ehitamist ning veepumba ja hüdrofoori paigaldamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2011-31.07.2012.

4. Toetuse saaja Merike Unt
Projekti nimetus: Karuli talu raua- ja mangaanieraldusseade.
Toetuse suurus 1183.98 eurot;
Projekti omafinantseering 591.90;
Kavandatakse puurkaevu vee puhastamiseks puhastusseadme paigaldamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2011-31.07.2012.

5. Toetuse saaja Kairi Lõhmus
Projekti nimetus: Matto talu joogivee puhastamine.
Toetuse suurus 1178 eurot;
Projekti omafinantseering 590 eurot;
Kavandatakse puurkaevu vee puhastamiseks puhastusseadme paigaldamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2011-31.07.2012.

6. Toetuse saaja Külli Kuldkepp
Projekti nimetus: Kabelimäe talu joogiveetorustiku rajamine.
Toetuse suurus 1410 eurot;
Projekti omafinantseering 713.71
Kavandatakse salvkaevu puhastamist, veetrassi ehitamist ning veepumba ja hüdrofoori paigaldamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.05.2012-31.08.2012.

7. Toetuse saaja Ants Märtson
Projekti nimetus: Sillaotsa talu salvkaevu ja veetrassi rajamine.
Toetuse suurus 1971.19 eurot;
Projekti omafinantseering 2686.33 eurot;
Kavandatakse uue salvkaevu ning veetorustiku ehitamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.10.2011-30.09.2012.