Hajaasustuse veeprogrammist toetuste saajate nimekiri 2010 aasta

Võttes aluseks Tarvastu Vallavalitsuse korralduse nr 210, 02.08.2010.

Hajaasustuse veeprogrammist toetuste saajate nimekiri on alljärgnev:

1. Toetuse saaja:  Eva Student
Projekti nimetus: Tõnumärdi talu kaev
Toetuse suurus  21 610 krooni
Projekti kogumaht 32 450 krooni
Kavandatakse uue salvkaevu ehitamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2010-31.07.2011

2. Toetuse saaja: Allan Luha
Projekti nimetus: Veergoja talu veevärk
Toetuse suurus  6 390 krooni
Projekti kogumaht 9 600 krooni
Kavandatakse olemasoleva salvkaevu puhastamist ja süvendamist, torustiku ja seadmete paigaldamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2010-31.07.2011

3. Toetuse saaja: Urve Kass
Projekti nimetus: Liivaku talu joogivee puhastamine
Toetuse suurus  12 667 krooni
Projekti kogumaht 19 000 krooni
Kavandatakse rauaeraldusfiltri paigaldamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.09.2010-30.08.2011

4. Toetuse saaja: Tarmo Põder
Projekti nimetus: Pitsu talu pumba ja puhastusseadme paigaldamine
Toetuse suurus  12 667 krooni
Projekti kogumaht 30 637 krooni
Kavandatakse pumba ja rauaeraldusseadme paigaldamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2010-31.07.2011

5. Toetuse saaja: Kristjan Tamošiunas
Projekti nimetus: Tolmu talu kaevumaja ja veetrassi ehitamine
Toetuse suurus  23 670 krooni
Projekti kogumaht 35 540 krooni
Kavandatakse torustiku ja seadmete paigaldamist ning kaevumaja ehitamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2010-31.07.2011

6. Toetuse saaja: Urmas Kallissaar
Projekti nimetus: Kalda I salvkaevu ehitamine
Toetuse suurus  26 147 krooni
Projekti kogumaht 39 220 krooni
Kavandatakse uue salvkaevu rajamist ning kaevumaja ehitamist
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2010-31.07.2011

7. Toetuse saaja: Anne Kirsipuu
Projekti nimetus: Liivaku talu puurkaevu rajamine
Toetuse suurus  85 380 krooni
Projekti kogumaht 128 200 krooni
Kavandatakse puurkaevu ehitamist, torustiku ja veevõtuseadmete paigaldamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2010-31.07.2011

8. Toetuse saaja: Sirje Kurvet
Projekti nimetus: Lusika II talu puurkaevu rajamine
Toetuse suurus  57 250 krooni
Projekti kogumaht 86 250 krooni
Kavandatakse puurkaevu ehitamist, torustiku ja veevõtuseadmete paigaldamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2010-31.07.2011

9. Toetuse saaja: Leena Kukk
Projekti nimetus: Oräto talu kaevu ja veetrassi rajamine
Toetuse suurus  37 390 krooni
Projekti kogumaht 56 155 krooni
Kavandatakse uue salvkaevu ehitamist, torustiku ja veevõtuseadmete paigaldamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.09.2010-30.08.2011

10. Toetuse saaja: Enn Kõva
Projekti nimetus: Ärma talu veetöötlusseadme soetamine
Toetuse suurus  13 968 krooni
Projekti kogumaht 20 952 krooni
Kavandatakse rauaeraldusfiltri paigaldamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2010-31.07.2011

11. Toetuse saaja: Leili Pastik
Projekti nimetus: Silla talu rauaeraldusseade
Toetuse suurus  21 391.70 krooni
Projekti kogumaht 32 086 krooni
Kavandatakse olemasoleva salvkaevu puhastamist ja süvendamist, torustiku ja veetõsteseadmete ning puhastusseadmete paigaldamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.09.2010-30.08.2011

12. Toetuse saaja: Heli Aasna
Projekti nimetus: Tammetooma talu puurkaevu rajamine
Toetuse suurus  76 723 krooni
Projekti kogumaht 115 200 krooni
Kavandatakse puurkaevu ehitamist, torustiku ja veevõtuseadmete paigaldamist.
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2010-31.07.2011