Hajaasustuse veeprogrammist toetuste saajate nimekiri 2009

Võttes aluseks Tarvastu Vallavalitsuse korralduse nr 243, 14.08.2009, on
Hajaasustuse veeprogrammist toetuste saajate nimekiri alljärgnev:


1. Toetuse saaja: Meelis Mändmets;
Projekti nimetus: Roosimäe talu joogiveetorustiku rajamine
Toetuse suurus 11 623 krooni
Projekti kogumaht 17 452 krooni
Kavandatakse olemasoleva salvkaevu puhastamist ja  süvendamist ning  torustiku ja seadmete paigaldamist.
Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2009 – 30.07.2010

2. Toetuse saaja: Aalo Lilloja
Projekti nimetus: Tatramäe talu salvkaevu süvendamine ja puhastamine, veetorustiku rajamine ja varustamine vajalike seadmetega.
Toetuse suurus 48 580 krooni
Projekti kogumaht 72 943 krooni
Kavandatakse olemasoleva salvkaevu puhastamist ja süvendamist, torustiku ja seadmete paigaldamist.
Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõpukuupäev: 19.07.2009-18.07.2010

3. Toetuse saaja: Kairi Lõhmus
Projekti nimetus: Matto talu puurkaevu rajamine
Toetuse suurus 89 288 krooni
Projekti kogumaht 134 066 krooni
Kavandatakse puurkaevu ehitamist, torustiku ja veevõtuseadmete paigaldamist.
Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõpukuupäev: 19.07.2009-18.07.2010

4. Toetuse saaja: Anu Ülper
Projekti nimetus: Solli talu uue salvkaevu rajamine
Toetuse suurus 29 637 krooni
Projekti kogumaht 44 500 krooni
Kavandatud on uue salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamine.
Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2009-30.07.2010
  
5. Toetuse saaja: Elli Kiigemägi
Projekti nimetus: Lembitu kinnistu kaevu süvendamine ja rekonstrueerimine ning veetrassi rajamine
Toetuse suurus 26 311 krooni
Projekti kogumaht 39 505 krooni
Kavandatakse olemasoleva salvkaevu puhastamist ja  süvendamist ning  torustiku ja seadmete paigaldamist
Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõpukuupäev: 01.09.2009-30.08.2010

6. Toetuse saaja: Merike Tulp
Projekti nimetus: Majori talu puurkaevu rajamine
Toetuse suurus 68 000 krooni
Projekti kogumaht 102 640 krooni
Kavandatakse puurkaevu ehitamist, torustiku ja veevõtuseadmete paigaldamist.
Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2009-30.07.2010;

7. Toetuse saaja: Galina Grigorjeva
Projekti nimetus: Palke talu kaevu rajamine, veetorustiku paigaldus
Toetuse suurus 44 107.28 krooni
Projekti kogumaht 90 923 krooni
Kavandatud on uue salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamine.
Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõpukuupäev: 01.01.2010-31.05.2010

8. Toetuse saaja: Anne Pau
Projekti nimetus: Leppiku talu puurkaevu rajamine
Toetuse suurus 52 070 krooni
Projekti kogumaht 78 183 krooni
Kavandatakse puurkaevu ehitamist, torustiku ja veevõtuseadmete paigaldamist.
Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõpukuupäev: 01.09.2009 – 30.08.2010

9. Toetuse saaja: Ando Tulvik
Projekti nimetus: Mutijärve talu puurkaevu rajamine
Toetuse suurus 78 100 krooni
Projekti kogumaht 117 320 krooni
Kavandatakse puurkaevu ehitamist, torustiku ja veevõtuseadmete paigaldamist.
Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõpukuupäev: 01.10.2009-30.09.2010

10. Toetuse saaja: Luule Laar
Projekti nimetus: Kuressaare küla maja 1 kaevu puhastamine, veetrassi rajamine ja varustamine veetõste seadmetega
Toetuse suurus 18 760 krooni
Projekti kogumaht 28 175.25 krooni
Kavandatakse olemasoleva salvkaevu puhastamist, tihendamist ja süvendamist, torustiku ja seadmete paigaldamist.
Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõpukuupäev: 01.08.2009-30.07.2010


Võttes aluseks Tarvastu Vallavalitsuse korralduse nr 273, 14.09.2009, on
Hajaasustuse veeprogrammist toetuste saaja alljärgnev:


Toetuse saaja: Merike Unt
Projekti nimetus: Karuli talu puurkaevu rajamine
Toetuse suurus 91 300 krooni
Projekti kogumaht 137 160 krooni
Kavandatakse puurkaevu ehitamist, torustiku ja veevõtuseadmete paigaldamist, vajalike elektritööde tegemist.
Projekti elluviimise kavandatud algus- ja lõpukuupäev: 01.09.2009-30.08.2010;