Hajaasustuse programmist toetuste saajad 2017

Tarvastu Vallavalitsuse 27.06.2017 korraldus nr 179 alusel

1. Karmen Lepp (Mäe-Jaasi talu septiku ja imbväljaku väljavahetus);

      Toetuse suurus 3348 €;   

2. Egert Maran (Oja talu tee ehitus- ja remonditööd);

      Toetuse suurus 1020 €;

3. Marili Markus (Rabi - Markuse talu tee ehitus);

      Toetuse suurus 488 €;

4. Liia Tamm (Miku-Peetri talu kanalisatsiooni uuendamine);

      Toetuse suurus 1579 €;

5. Jaan Erik (Rantsu talu veesüsteemi rajamine);

      Toetuse suurus 3242.40 €;

6. Elar Rosental (Lohu talu puurkaevu rajamine);

      Toetuse suurus 4308.22 €;  

7. Aare Anton (Saviaugu talu septiku paigaldamine);

      Toetuse suurus 3320.17 €;

8. Jaan Erik (Rantsu talu kanalisatsiooni rajamine);

      Toetuse suurus 3257.60 €;

9. Olev Orle  (Mäe talu kanalisatsiooni ehitus);

      Toetuse suurus 1784 €;  

10. Raavo Jaanus (Kamara talu septiku paigaldus);

        Toetuse suurus 2255.68 €;

11. Eevi Vunder (Väike-Kuude talu septiku paigaldus);

        Toetuse suurus 1558 €;     

12. Benny Nugis ja Virve Nugis (Raasilla talu puurkaevu rajamine);

        Toetuse suurus 4368 €;     

13. Eevi Jaska (Jaska talu imbväljakuga kanalisatsioonisüsteemi ehitus);

        Toetuse suurus 1704.09 €;    

14. Mikk Kadak (Kadaka talu puurkaevu rajamine);

        Toetuse suurus 3920 €;

15. Väino Vunder (Kuude talu septiku paigaldus);

        Toetuse suurus 1547 €;

16. Marju Kivi (Kaarli talu veepuhastusseade);

        Toetuse suurus 690 €;   

17. Margus Kõiv (Kirnu talu puurkaevu rajamine);

        Toetuse suurus 3960 €;

18. Tiina Ristisaar (Lüüsiaavo talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine);

        Toetuse suurus 1879,29 €;     

19. Hanno Külm (Varepu talu reovee puhastamise süsteemi rajamine);

        Toetuse suurus 2096 €;      

20. Gabriel Vaarman (Sumbaku – Veski talu puurkaevu rajamine koos                     puhastusseadme ja joogiveetorustikuga);

        Toetuse suurus 5440 €;

21. Margus Kõiv (Kirnu talu septik);

        Toetuse suurus 1472 €.