Hajaasustuse programmist toetuste saajate nimekiri 2016

Tarvastu Vallavalitsuse korraldus nr 295  28.06.2016

 

1. Daniel Savka (Valu talu puurkaevu rajamine);

    Toetuse suurus 3880 €;

 

2. Jaan Sild (Kullamäe talu reoveesüsteemi ehitus);

    Toetuse suurus 1900.76 €;

   

3. Kristjan Tamošiunas (Tolmu talu kanalisatsioon);

    Toetuse suurus 2502.13 €;

 

4. Valeri Pihlapuu (EKE-4 veevärgi ehitamine);

    Toetuse suurus 1780.70 €;

 

5. Inga-Reet Külm (Kalme talu septiku paigaldus);

    Toetuse suurus 2060.90 €;

 

6. Toomas Kraun (Kalamäe talu kanalisatsiooni rajamine);

    Toetuse suurus 4480.22 €;

 

7. Hille-Marie Anton (Lepa talu kanalisatsioonisüsteem);

    Toetuse suurus 1997.29 €;

 

8. Olev Rahumaa (Pärnu talu kanalisatsioonisüsteemi ehitamine);

    Toetuse suurus 1150.40 €;

 

9. Ariane Vomm  (Kingu talu kanalisatsioon);

    Toetuse suurus 666.69 €;

 

10. Hille-Marie Anton (Lepa talu veesüsteem);

      Toetuse suurus 677.19 €;

 

11. Evi Kirschfeldt (Ojaveere talu sissesõidutee remont);

      Toetuse suurus 4038 €;

 

12. Alo Peebo (Viru talu juurdepääsutee korrastamine);

      Toetuse suurus 981.65 €;

 

13. Aivar Võsa (Luha talu veevärk);

      Toetuse suurus 281 €;

       

14. Inga-Reet Külm (Kalme talu veevärk);

      Toetuse suurus 1456.63 €;

 

15. Asta Laarmann (Sarapuu-Sepa talu puurkaevu rajamine);

      Toetuse suurus 3128 €;

 

16. Henri Sammul (Sammuli kinnistu juurdepääsutee parendamine);

      Toetuse suurus 6477.60 €;

       

17. Olev Rahumaa (Pärna talu veesüsteem);

      Toetuse suurus 602.80 €;

 

18. Elmar Lips (Lipsu-Kuivati talu puurkaevu rajamine);

      Toetuse suurus 5728.29 €;

 

19. Jana Sild (Kupataja talu puurkaev);

      Toetuse suurus 5440.25 €;

 

20. Aivar Võsa (Luha talu septik);

      Toetuse suurus 2132.10 €;

 

21. Peeter Kass (Paju talu septik);

      Toetuse suurus 2716.14 €;

 

22. Ellen Piirak (Kulla talu salvkaevu rajamine);

      Toetuse suurus 1857.84 €;

 

23. Tulenevalt  programmdokumendi p.11.12 rahuldada Meelis Kase nõusolekul tema

      taotlus järgmiselt (Ületee talu veevarustus):

      Toetuse suurus 3733.42 €;