Hajaasustuse programmist toetuste saajate nimekiri 2015

Võttes aluseks Tarvastu Vallavalitsuse korralduse nr 196, 03.07.2015, saavad hajaasustuse programmist toetust järgmised isikud:

 

1.      Juhan Lõks (Uue-Kullese talu veevärgi rajamine);

Toetuse suurus 5264 €;

Projekti omafinantseering 2632 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.05.2016;

 

2.      Avo Jaago (Markuse talu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitus);

Toetuse suurus 3436 €;

Projekti omafinantseering 1719 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.05.2016;

     

3.      Kalle Kotov (Niiduotsa talu septiku ja imbväljaku paigaldus);

Toetuse suurus 2240.10 €;

Projekti omafinantseering 1119.90 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.03.2016;

 

 1. Aivar Kärp (Arumetsa talu imbsüsteemi rajamine);

Toetuse suurus 1924.10 €;

Projekti omafinantseering 961.90 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.11.2015;

 

 1. Vello Õmblus (Tohtrimäe septiku ja imbväljaku paigaldus);

Toetuse suurus 2288.11 €;

Projekti omafinantseering 1143.89 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.05.2016;

     

6.      Kalvi Pind (Niguli talu kanalisatsiooni rajamine);

Toetuse suurus 1520 €;

Projekti omafinantseering 760 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.08.2016;

     

 1. Ain Ristisaar (Veske talu kanalisatsioonisüsteem);

      Toetuse suurus 1920.10 €;

      Projekti omafinantseering 959.90 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.05.2016;

 

 1. Anne Pau (Lepiku talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine);

      Toetuse suurus 1862 €;

      Projekti omafinantseering 932.16 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.09.2016;

     

 1. Veera Kiisler (Magatsi talu septik);

      Toetuse suurus 1900 €;

      Projekti omafinantseering 950.86 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.08.2016;

     

 1. Aleksandr Mõskov (Villakese talu puurkaev);

      Toetuse suurus 3300 €;

      Projekti omafinantseering 1920 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.08.2016;

     

 1. Asta Laarmann (Sarapuu-Sepa juurdepääsutee remont);

      Toetuse suurus 3372 €;

      Projekti omafinantseering 1686 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.05.2016;

     

 1. Mati Kits (EKE-1 veesüsteemide rajamine);

      Toetuse suurus 1007.70 €;

      Projekti omafinantseering 503.81 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.05.2016;

     

 1. Helmi Sarv (Toomiste talu vee- ja kanalisatsioonisüsteem);

      Toetuse suurus 4223.80 €;

      Projekti omafinantseering 2111.59 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.08.2016;

     

 1. Valeri Lipp (Utu tee parandamine);

      Toetuse suurus 5581.08 €;

      Projekti omafinantseering 2790.12 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.11.2015;

     

 1. Ilmar Nirk (Kargaja talu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamine);

      Toetuse suurus 6210.40 €;

      Projekti omafinantseering 3104.73 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.05.2016;

 

 1. Andrus Naelapea (Naela talu kanalisatsiooni ja veevärgi rajamine);

      Toetuse suurus 2234.78 €;

      Projekti omafinantseering 1117.22 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.08.2016;

 

 1. Aivar Pless (Linnu talu kanalisatsioonisüsteem);

      Toetuse suurus 3296 €;

      Projekti omafinantseering 1648 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.10.2015;

     

 1. Triin Issak (Ribi talu puurkaevu rajamine);

      Toetuse suurus 3440.17 €;

      Projekti omafinantseering 1719.83 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.10.2015;

 

 1. Anu Lepik (Kõrge talu veesüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus):

      Toetuse suurus  954.68 €;

      Projekti omafinantseering 4504.32 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.11.2015;