Hajaasustuse programmist toetuste saajate nimekiri 2014

 

Hajaasustuse programmist toetuste saajate nimekiri 2014

Võttes aluseks Tarvastu Vallavalitsuse korralduse nr 275, 10.10.2014, saavad hajaasustuse programmist toetust järgmised isikud:

 

1.      Raul Reelend (Pihlaka talu puurkaev ehitamine);

Toetuse suurus 3667 €;

Projekti omafinantseering 1833 €;

Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.09.2015;

 

2.      Ene Kuptsova (Lepiku talu juurdepääsutee renoveerimine);

Toetuse suurus 1616 €;

Projekti omafinantseering 808 €;

Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.06.2015;

 

3.      Urmas Kuusik (Tatramäe talu veeprojekt);

Toetuse suurus 4769.17 €;

Projekti omafinantseering 2384.23 €;

Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 01.01.2015;

 

4.      Tatjana Artemjeva (Pähkle talu puurkaevu ehitamine);

Toetuse suurus 5330 €;

Projekti omafinantseering 2671.42 €;

Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.12.2015;

 

5.      Mati Valli (Pika talu puurkaev ehitamine);

Toetuse suurus 4096 €;

Projekti omafinantseering 2048 €;

Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 01.01.2016;

 

6.      Tiina Ristisaar (Lüüsiaavo talu salvkaevu, veetrassi ja pumba rajamine);

Toetuse suurus 2787.97 €;

Projekti omafinantseering 1393.77 €;

Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.09.2015;

 

7.      Mariina Nurmeotsa (Kaasiku talu puurkaevu ehitamine):

Toetuse suurus  4320 €;

Projekti omafinantseering 2160 €;

Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 01.05.2015;