Hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri 2013

Hajaasustuse programmist toetuste saajate nimekiri2013

Võttes aluseks Tarvastu Vallavalitsuse korralduse nr 362, 26.11.2013,saavad hajaasustuse programmist toetust järgmised isikud:
 

1.      Inno Kiis (Luhtamäe talu kaevu ehitamine);

Toetuse suurus 1934.14 €;

Projekti omafinantseering 966.92 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 31.12.2014;

     

2.      Toetuse saaja Aalo Lilloja (Tatramäe talu sissesõidutee remont);

Toetuse suurus 4403.40 €;

Projekti omafinantseering 2201.40 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.03.2015;

     

3.      Toetuse saaja Arvi Laande (Tagametsa talu puurkaevu rajamine);

Toetuse suurus 3400.17 €;

Projekti omafinantseering 1699.83 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 01.03.2015;

 

4.      Toetuse saaja Ene Kuptsova (Lepiku talu reoveemahuti paigaldamine);

Toetuse suurus 2104 €;

Projekti omafinantseering 1052 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.08.2014;

     

5.      Toetuse saaja Marko Asmer (Nägutsi talu joogivee kvaliteedi parandamine);

Toetuse suurus 2752 €;

Projekti omafinantseering 1375.79 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.03.2014;

 

6.      Toetuse saaja Gerda Veerbek (Tagametsa talu juurdepääsutee parandamine);

Toetuse suurus 1997.70 €;

Projekti omafinantseering 998.70 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.11.2014;

     

7.      Toetuse saaja Rein Anton (Suurelepa talu veevärgi uuendamine);

      Toetuse suurus 922 €;

      Projekti omafinantseering 462 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.12.2014;

 

8.      Toetuse saaja Tarmo Põder (Pitsu talu septik ja imbsüsteem);

      Toetuse suurus  2270 €;

      Projekti omafinantseering 1136 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 02.10.2014;

 

9.      Toetuse saaja Evi Püvi (Uue-Räbi talu omapuhasti ehitamine);

      Toetuse suurus  4093 €;

      Projekti omafinantseering 2046.20 €;

      Projekti elluviimise kavandatud lõpukuupäev: 30.11.2014