Elukoha registreerimine

Elukohateade esitatakse isiku poolt sooviga registreerida elukoha andmed seoses elama asumisega või elukoha muutumisega Eestis, elama asumisega välismaale või välismaalt Eestisse elama asumisega.

 

Vajalikud dokumendid:

elukohateate vorm (ava link)

koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest kui dokumendid saadetakse postiga (pole vaja digitaalallkirja puhul ja isiklikul kohaleilmumisel);

koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik;

kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;

laevapere liikmeks olemist tõendav dokument - kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja kodusadam;

elukohateatega kinnitavad isik ja tema täisealised perekonnaliikmed senise elukoha rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise soovi.  

Elukoha registreerimiseks on järgmised võimalused:

 

1. Elukoha registreerimiseks soovitame pöörduda isiklikult Tarvastu Vallavalitsuse registripidaja poole. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ja ruumi kasutust tõendav dokument.

 

2. Avalduse saab esitada e-teenusena kodunt lahkumata Riigiportaalis. Elukohateade saab esitada enda ja oma alaealiste laste või eestkostetavate ning kooselavate täisealiste kohta. Toiming on vaja kõikide osapoolte poolt digitaalselt allkirjastada.

 

3. Elukohateate võib saata ka posti teel aadressil:

    Tarvastu Vallavalitsus

    Posti 52e

    69701 Mustla

 

Info: 435 1825, tiina.almers@tarvastu.ee

 

Lisateavet elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmise kohta saab AS Andmevara kodulehelt.

 

Ruumi omanik saab taotleda isiku rahvastikuregistrisse kantud aadressi muutmist, kui:
- isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum ja
- isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana ja
- isik ei kasuta omaniku ruumi oma elukohana
Isiku elukoha aadressi muutmist saab algatada Tarvastu Vallavalitsusele kirjutatud avaldusega (näidisvorm lisa 7 )

Meie teavitame:
-Teie taotlusest isikut tähitud kirjaga Rahvastikuregistris märgitud aadressil ja väljaandes Ametlikud Teadaanded;
- Teid avalduse läbivaatamise tulemusest kirjalikult

Teie taotlus jääb rahuldamata, kui:
- isik tõestab kuu aja jooksul peale teate edastamist või Ametlikes Teadaannetes avaldamist dokumentaalselt oma õigust kasutada ruumi oma elukohana
- isiku ja omaniku vahel on pooleli kohtuvaidlus ruumi kasutusõiguse üle.