Detailplaneeringud

« Tagasi

Tarvastu paisjärve puhkeala DP ja KSH

Tarvastu vallas Jakobimõisa ja Tinnikuru külas Tarvastu paisjärve puhkeala detailplaneering (DP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) – valminud on DP eskiis ja KSH programmi eelnõu. Tegevuse üldeesmärk - Tarvastu jõeoru korrastamine ja kasutamise parendamine. Ette ei ole näha riigipiiriülest mõju.

 

DP ja KSH koostamise algataja ja korraldaja on Tarvastu Vallavalitsus (Posti 52e, Mustla 69701, Tarvastu vald, Viljandimaa, tel 435 1810, e-post tarvastu@tarvastu.ee (www.tarvastu.ee)). DP kehtestajaks on TarvastuVallavolikogu (kontaktid samad Vallavalitsusega).

 

DP koostamise koordineerija ja KSH läbiviija OÜ Alkranel (Riia 15b, Tartu 51010, Tartumaa, tel 528 9197, e-post elar@alkranel.ee (www.alkranel.ee)). DP koostaja OÜ IBUN (Tähe 106, 51013 Tartu, Tartumaa, tel 730 3735, e-post terko@ibun.ee (www.ibun.ee)).

 

DP eskiisi ja KSH programmi eelnõuga on võimalik tutvuda Tarvastu Vallavalitsuses (E – R 8:00-16:30, lõuna 12:00-12:30) ja Internetis vähemalt aadressil – http://www.alkranel.ee/andmed/tarvastu/tarvastu_puhkeala_DP_KSH_a.zip. Tutvumine mõlema dokumendiga on võimalik vähemalt perioodil – 12.08 – 30.08.13. a.

 

Dokumentide osas oodatakse kirjalikku tagasisidet perioodil 12.08 – 30.08.13. a – adressaat OÜ IBUN (Tähe 106, 51013 Tartu, Tartumaa, e-post terko@ibun.ee (www.ibun.ee)).

 

Dokumente tutvustav avalik arutelu toimub 30.08.13. a. kell 18:00 Soe külamajas (http://www.kiviloppe.ee/soe-km), Soe küla, 69712, Tarvastu vald, Viljandimaa. Külamaja asub Vambola jalgpallistaadioni juures.