Detailplaneeringud

« Tagasi

MTÜ Kivilõppe Puhkekeskuse KMH avalikustamine

Tarvastu Vallavalitsus (VV) teatab MTÜ Kivilõppe Puhkekeskuse suplusala ja paadikanali projekteerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest. Eesmärgiks on 2011. a kehtestatud „Kivilõppe küla Kivilõppe puhkeala detailplaneering" järgsete ja järgmiste etappide osade täpsustamine, puhkeala loomisel.

 

Tarvastu VV (Posti 52e, 69701, Mustla) on otsustaja (kontakt: P. Sepping, 435 1810, tarvastu@tarvastu.ee). Arendab MTÜ Kivilõppe Puhkekeskus (Uue-Räbi talu, Kivilõppe küla, 69706), kontakt T. Arak (52 78 113, kivipuh08@gmail.com).

 

KMH programmiga saab tutvuda Tarvastu VV ruumides (tööaegadel) ja Internetis (www.tarvastu.ee) ajavahemikul 15.04.-30.04.13. Kirjalikud pöördumised (sh e-kiri) on oodatud kuni 30.04.13, adressaat tarvastu@tarvastu.ee (P. Sepping).

 

KMH programmi avalik arutelu toimub 02.05.13. a Tarvastu VV, volikogu saal, kell 11:00.