Detailplaneeringud

« Tagasi

MTÜ Kivilõppe Puhkekeskuse KMH aruande avalikustamine

Tarvastu Vallavalitsus (VV) teatab, et valminud on Viljandimaal Tarvastu vallas Kivilõppe külas paiknevate Kiviräbi maaüksusel suplusala ja paadikanali prjekteerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande eelnõu.

 

KMH algatati Tarvastu Vallavalitsuse 18.12.2012. a otsusega nr 319. KMH eesmärgiks on (kinnistud suurusega ca 9,25 ha) Kivilõppe puhkealal ujumisranna ja paadikanali rajamisest tulenevate keskkonnamõjude kaardistamine ja minimaliseerimine ning 2011. a detailplaneeringu järgsete etappide (suplusala ja paadikanal) täpsustamine, puhkeala loomisel.

 

Arendajaks on MTÜ Kivilõppe Puhkekeskus (T. Arak, 52 78 113, kivipuh08@gmail.com), KMH koostajaks OÜ Alkranel (E. Põldvere, 52 89 197, elar@alkranel.ee) ja otsustajaks Tarvastu VV (Posti 52e, 69701; P. Sepping, 4351810). Järelvalvet korraldab Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon.

 

KMH aruande eelnõuga on võimalik tutvuda Tarvastu Vallavalitsuse ruumis nr 1 (Posti 52e, Mustla, tööaegadel) ajavahemikul 18.08.14 – 04.09.2014. a. KMH aruande eelnõu saab elektrooniliselt alla laadida www.alkranel.ee, ja www.tarvastu.ee. KMH aruande eelnõu kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult OÜ-le Alkranel (Riia 15b, 51010 Tartu), faksiga 7 366 676 või elar@alkranel.ee kuni 04.09.2014. a. või valda kuni 04.09.2014.

Kivilõppe KMH aruanne

Kivilõppe KMH programm

KMH aruande eelnõu avalik arutelu toimub 05.09.2014. a kell 17.00 Soe külamajas (Soe küla Tarvastu vald).