Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011 aasta

TARVASTU VALLA AMETISIKUTE MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONID

 

Juhindudes korruptsioonivastasest seadusest avalikustab Tarvastu Vallavolikogu määratud deklaratsioonide hoidja Tarvastu Vallavolikogu ja Tarvastu Vallavalitsuse ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmed alljärgnevalt.

 

Deklaratsioonide andmed avaldatakse korruptsioonivastase seaduse lisana kinnitatud majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi:

I. Üldandmed

1. Ees- ja perekonnanimi.

2. Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele]

3. Ametikoht.

4. Asutus (tööandja).

5. Ametipalga aste ja ametipalk.

II. Andmed vara kohta

6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles):

otstarve, asukoha maakond, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number. [Aadressi märkimata]

7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta.

8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.

9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).

III. Andmed varaliste kohustuste kohta

10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu

ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk

deklareerimise ajal.

11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu

ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud,

hüpoteegid jms).

IV. Andmed muude tulude kohta

12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk,

näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades

nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst

saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on

tegemist). [Tulu suurust näitamata]

V. Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta [Ei kuulu avaldamisele]

VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta [Ei kuulu avaldamisele]

[Deklaratsiooni täitmise kuupäev]

 

 

Vallavolikogu liikmed

 

1. Kersti Vunder 3. direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal. 4. Tarvastu Gümnaasium

5. 31. aste, ametipalk 15 929.- krooni. 6. Maatulundusmaa Tarvastu vallas katastriüksused

nr 79703:002:0890 ; 79702:001:0022; Rõngu vallas 69403:003:0502 ¼ osa. 7. Ei ole.

8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve, SEB Pank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Eesti Vabariigilt maa omandamise lepingust tulenevast järelmaksukohustusest on tasuda 4743,65 eurot. 12.  Tarvastu Gümnaasium õppealajuhataja 2010. a. palgatulu 16 147,02 eurot, 5581,60 eurot renditulu, 7,41 eurot tulu ettevõtlusest.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  29.04.2011.

 

1. Andrus Jürgenson. 3. tegevdirektor. 4. OÜ Nukike. 5. Ei ole. 6. Talu Tarvastu vallas 1171239; tulundusmaa Tarvastu vallas 2908939; paadikuur Tarvastu vallas 3096639; ärimaa Tarvastu vallas 1246739. 7. Sõiduautod Audi 80  (1991); Audi A6  (2000); mootorpaat Blesser 440 (2010). 8. Swedbank Ida-Euroopa Aktsiafond A-osak 204,959 tk, hind 9,436 eurot, summa 1933,99 eurot; Swedbank Venemaa Aktsiafond A-osak 119,983 tk, hind 17,475 eurot, summa 2096,70 eurot; Teine sammas LHV Pensionifond 2932,681 tk, hind 1,30904 eurot, väärtus 3839 eurot; Kolmas sammas Swedbank pensionifond V3 2468,816 tk, hind 1,0098 eurot, väärtus 2493,01 eurot; OÜ Nukike osak 26 tk väärtus 26 000 krooni.. 9. Swedbank 1 pensionikonto; Swedbank 1 arveldusarve; Swedbank 1 väärtpaberikonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Eesti tõusigade Aretusühistu nõukogu hüvitis 1200 krooni.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2011.

 

1.Tiiu Rõõm. 3. Suislepa Lasteaed-Algkooli direktor. 4.Tarvastu Vallavalitsus. 5. 703,03 eurot, lisatasu tundide andmise eest 133,96 eurot. 6. Korter Tarvastu vallas 79704:002:0011; elamumaa 1/6 ulatuses Suure-Jaani linnas 76001:002:0560. 7. Sõiduauto Mazda 626 (2001), Mitsubishi Galant (2002). 8. Ei ole. 9. SEB Pank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  29.03.2011.

 

1. Kalle Nukka. 3. Vallavolikogu liige. 4. Tarvastu Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduautod VAZ 2107 (1986); Audi 80 (1989). 8. Ei ole. 9. SEB Pank 1 arveldusarve; Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Linnamäe talu töötasu 780 eurot.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  26.04.2011.

 

 

1. Marge Pissarev. 3. juhataja. 4. Tiigi pood OÜ. 5. ametipalk 287,60 eurot. 6. Kauplus Tarvastu vallas 1820239. 7. Ei ole. 8. OÜ Tiigi Pood 1 osa 42 000 krooni; Pensionifond 1 osak 253 199 krooni. 9. SEB 1 arveldusarve; Swedbank 2 arveldusarvet; 1 kogumispension. 10. Swedbank 4601,64 EUR. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.03.2011.

 

 

1. Ly Kirt. 3. Kärstna Hooldekodu juhataja . 4. Tarvastu Vallavalitsus. 5. ametipalk 637,84 eurot. 6. Elamu Tarvastu vallas 116187. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve; SEB Pank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. 28 782 krooni.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  28.03.2011.

 

1.Artur Grossthal. 3. juhatuse liige. 4. MTÜ Suislepa Kultuuripärand. 5. Ei ole. 6. Maja Tarvastu vallas; Tarvastu vald, Jänese talu 1/10 mõtteline osa 79701:004:0079. 7. Sõiduauto Ford Mondeo (1998). 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve; Nordea Pank 1 arveldusarve. 10. Eluasemelaen Nordea pangast 33 200 eurot. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  27.03.2011

 

1. Airi Aruoja. 3. motoriseeritud kirjakandja. 4. AS Eesti Post. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Volkswagen Passat (1997). 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Eluasemelaen Swedbank pangast 45 000 eurot  11. Ei ole. 12. Ei ole

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  26.04.2011.

 

1. Tarmo Arak. 3. juhtivpäästja. 4. Lõuna-Eesti Päästekeskus. 5. Ametipalk 3. aste 9752.- krooni 6. Elamu kaasomand 1/32 mõtteline osa Tarvastu vallas 79703:003:1680; Elamumaa kaasomand 1/8 mõtteline osa Tarvastu vallas 79705:002:0230. 7. Sõiduauto kaasomand 1/8 mõtteline osa Volkswagen Passat (1994). 8. Ei ole. 9. Swedbank 2 arveldusarvet. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  24.04.2011.

 

1. Arvet Sisask. 3. agronoom. 4. OÜ Karpo. 5. Ametipalk 600 eurot. 6. Elamu Tarvastu vallas 79703:003:1110. 7. Ei ole. 8. Osaühing Karpo 1 osak. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  29.04.2011.

 

1. Anton Peek. 3. taluperemees. 4. A. Peeki Undi talu. 5. FIE. 6. Kinnistud Tarvastu vallas 79701:002.0220; 79701:002:0350; 79701:002:0391, 79701:002:392; 79701:002:0120; 79701:003:0140; 79701:003:0090; 79701:003:1430; 79701:002:0001; 79701:003:0028; 79701:003:0029; 79701:003:0032; 79701:002:0015; 79701:003:0036; 79701:003:1520; 79701:002:0018; 79701:002:0016;   79701:003:0082; 79701:002:0051; 79701:004:0433; 79701:002:0095;  79701:002:0065; 79701:002:0381;  79701:002:0382;  7.  8 sõiduautot; 29 veoautot; 7 mootorratast; 21 järelhaagist; 30 traktorit.8. Ei ole. 9. Pohjala Pank 1 arveldusarve, Swedbank 1 arveldusarve, SEB Pank 2 arveldusarvet, Sampo Pank 1 arveldusarve, DNB-Nord 1 arveldusarve. 10. Pohjala Finance Estonia AS 327 181 eurot; Viljandi Maavalitsus 42 811 eurot; Swedbank 71 354 eurot; SEB 62 278 eurot, Sampo Pank 5651 eurot; DNB Nord 1354 eurot. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  29.04.2011.

 

1. Tiia Ilusk. 3. juhataja. 4.OÜ Ilusk. 5. Ametipalk 4600 krooni. 6. Kaks suvekodu Viljandi maakonnas Suure Jaani vallas 2434239 ja 75901:005:0980. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  12.04.2011.

 

1. Mairot Paks 3. Ei ole. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Volkswagen Touareg (2004), sõiduauto Volkswagen Golf Plus (2006), sõiduauto Ford Sierra (1992). 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  20.04.2011.

 

1. Rein Anton. 3. majandusnõunik 4. Tarvastu Vallavalitsus 5. Ametipalk 17 000 krooni. 6. Maatulundusmaa Tarvastu vallas 730539. 7. Ei ole. 8. Suurelepa OÜ 1 osakapital 40 000 krooni. 9. Swedbank 3 arveldusarvet, Swedbank 1 laenukonto. 10. Eluasemelaen Swedbank 19 005 eurot. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  01.04.2011.

 

1.  Silver Säga. 3. Ei ole. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Mercedes-Benz 190E (1993). 8. Ei ole. 9. SEB Pank 2 arveldusarvet. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2011.

 

1. Kristi Tamm. 3. juhataja. 4. Tarvastu Raamatukogu. 5. 26-29 aste.6. Kinnistu Tarvastu vallas 863939. 7. Sõiduauto Chevrolett Lacetti (2006). 8. Ei ole. 9. SEB pank 2 arveldusarvet. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk põhitöökohal 544 eurot.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2011.

 

1. Jaan Pärl. 3. juhatuse esimees. 4. OÜ Nukike. 5. 1400 6. Elumaja Tarvastu vallas; paadikuur Tarvastu vallas;  kinnistud Tarvastu vallas 12797; 13438; 15778; 8485; 6782; 21646; 2030; 13024. 7.Sõiduaoto Honda CR-V (1998); mootorpaat KRÕM-5M (1981); Suzuki HTV LT-A 700x (2008). 8. OÜ Nukike osakud 97 000 krooni; AS Roni REM  17 000 krooni; OÜ Vambola Tankla 60 000 krooni; OÜ Estonia 108 918 krooni. 9.Swedbank 1 arveldusarve; SEB Pank 1 arveldusarve; Nordea Pank 1  arveldusarve. 10.Ei ole. 11.Ei ole. 12. Pension 64 400 krooni; OÜ Nukike töötasu 24 000 krooni.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  04.04.2011.

 

1. Madis Tafenau. 3. Volikogu liige. 4. Tarvastu Vallavolikogu 5. Ei ole. 6. Korter Tartus 1295303. 7. Sõiduauto Moskvitz 2140 (1985); sõiduauto Vaz 2108 (1990); sõiduauto Vaz 2108 (2004). 8. Ei ole. 9. SEB Pank 1 arveldusarve; Swedbank 1 arveldusarve; SEB Pank 1 kaardikonto10. SEB pank 36 751 eurot 11. Ei ole. 12. Palk Karter OÜ; Juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu Infrabau OÜ.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.03.2011.

 

1. Joel Mandri 3. õpetaja. 4. Ämmuste kool. 5. Ametipalk 650,36 eurot. 6. Katastriüksus 79701:003:0730; Elamu Tarvastu vallas 112018086. 7. Sõiduauto Opel Senator (1989). 8. AS Tarvest lihtaktsia 107 tk, 63,91 eurot, kokku 6838,50 eurot; Swedbank Pensionifond K3 2538,490 tk, 0,96152 eurot, kokku 2440,81 eurot. 9. Swedbank 2 arveldusarvet; Sampo Pank 1 arveldusarve; Eesti Krediidipank 1 arveldusarve 10. Eluasemelaen Swedbank 7303,41 eurot 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  29.04.2011.

 

1. Anne Kirsipuu 3. meedia-alane konsultant. 4. OÜ Liivaku Tallid 5. Ei ole. 6. Elamumaa Tallinna linnas 78404:406:0480; Maatulundusmaa Tarvastu vallas 79703:003:0015; 79703:003:1081; 79703:003:1082; 79703:003:0012. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  20.04.2011.

 

1. Mati Valli 3. haldusjuht 4. Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool. 5. Ametipalk 14 000 krooni. 6. Maatulundusmaa Tarvastu vallas 1917539/19175. 7. Sõiduauto Peugeot 206 (1999); Haagis TIKITREILER 275 (2009). 8.Kogumispension 4176,073 tükki, hind 0,95146, hind kokku 3973,37; Väärtpaberid V3 1212,008 tükki, hind 1,009, kokku 12222,92. 9. Swedbank 1 arveldusarve; Swedbank 1 kogumisarve; Swedbank 1 väärtpaberiarve; Swedbank 1 krediidiarve. 10. Swedbank 12246 eurot. 11. Liising 1731 eurot. 12. FIE tasu 74 000 krooni; maarent 4360 krooni.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2011.