Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012 aasta

TARVASTU VALLA AMETISIKUTE MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONID

 

Juhindudes korruptsioonivastasest seadusest avalikustab Tarvastu Vallavolikogu määratud deklaratsioonide hoidja Tarvastu Vallavolikogu ja Tarvastu Vallavalitsuse ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmed alljärgnevalt.

 

Deklaratsioonide andmed avaldatakse korruptsioonivastase seaduse lisana kinnitatud majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi:

I. Üldandmed

1. Ees- ja perekonnanimi.

2. Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele]

3. Ametikoht.

4. Asutus (tööandja).

5. Ametipalga aste ja ametipalk.

II. Andmed vara kohta

6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles):

otstarve, asukoha maakond, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number. [Aadressi märkimata]

7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta.

8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.

9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).

III. Andmed varaliste kohustuste kohta

10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu

ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk

deklareerimise ajal.

11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu

ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud,

hüpoteegid jms).

IV. Andmed muude tulude kohta

12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk,

näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades

nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst

saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on

tegemist). [Tulu suurust näitamata]

V. Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta [Ei kuulu avaldamisele]

VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta [Ei kuulu avaldamisele]

[Deklaratsiooni täitmise kuupäev]

 

Vallavolikogu liikmed

 

1. Kersti Vunder 3. õpetaja. 4. Tarvastu Gümnaasium 5. 644€. 6. Maatulundusmaa Tarvastu vallas katastriüksused nr 79703:002:0890 ; 79702:001:0022; Rõngu vallas 69403:003:0502 ¼ osa. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve, SEB Pank 1 arveldusarve. 10. Ei ole.

11. Eesti Vabariigilt maa omandamise hüpoteegilaenust tulenevast järelmaksukohustusest on tasuda 4615,45 eurot. 12.  Tarvastu Gümnaasium õpetaja 2011. a. palgatulu, renditulu.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  26.03.2012.

 

1. Andrus Jürgenson. 3. Juhatuse liige. 4. OÜ Nukike. 5. Ei ole. 6. Talu Tarvastu vallas nr 1171239; tulundusmaa Tarvastu vallas nr 2908939; paadikuur Tarvastu vallas nr 3096639; ärimaa Tarvastu vallas kinnistu nr 1246739; tulundusmaa Tarvastu vallas nr 3912339.

7. Sõiduautod Audi 80  (1991); Audi A6  (2000); mootorpaat Blesser 440 (2010).

8. Swedbank Ida-Euroopa Aktsiafond A-osak 316,024 tk, hind 19,92 eurot, summa 6295,28 eurot; Swedbank Venemaa Aktsiafond A-osak 21,664 tk, hind 145,32 eurot, summa 3148,13 eurot; Teine sammas LHV Pensionifond 3343,55, väärtus 4343,21 eurot; Kolmas sammas Swedbank Pensionifond V3 väärtus 2863,46 eurot; OÜ Nukike osak 26 tk, hind 64 eurot, kokku väärtus 1664 eurot. 9. Swedbank 1 pensionikonto; Swedbank 1 arveldusarve; Swedbank 1 väärtpaberikonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk OÜ Nukike; Eesti tõusigade Aretusühistu nõukogu hüvitis.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  25.04.2012.

 

1.Tiiu Rõõm. 3. Suislepa Lasteaed-Algkooli direktor. 4.Tarvastu Vallavalitsus. 5. 704 eurot, lisatasu tundide andmise eest 133,96 eurot. 6. Korter Tarvastu vallas 79704:002:0011; elamumaa 1/6 ulatuses Suure-Jaani linnas 76001:002:0560. 7. Sõiduauto Mazda 626 (2001), Mitsubishi Galant (2002). 8. Ei ole. 9. SEB Pank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  28.03.2012.

 

1. Kalle Nukka. 3. Vallavolikogu liige. 4. Tarvastu Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Ei ole.

7. Sõiduautod VAZ (1987); Audi (1989). 8. Ei ole. 9. SEB Pank 1 arveldusarve; Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Linnamäe talu töötasu.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  28.03.2012.

 

1. Marge Pissarev. 3. juhataja. 4. Tiigi pood OÜ. 5. ametipalk 287,60 eurot. 6. Kauplus Tarvastu vallas, nr 1820239. 7. Ei ole. 8. OÜ Tiigi Pood; Pensionifond 1 osak 257,95 eurot, osad 2556,47 eurot. 9. SEB 1 arveldusarve; Swedbank 1 arveldusarve; 1 kogumispension.

10. Swedbank 2700 EUR. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  27.03.2012.

 

1. Ly Kirt. 3. Kärstna Hooldekodu juhataja. 4. Tarvastu Vallavalitsus. 5. ametipalk 637,84 eurot. 6. Ei ole7. Sõiduauto Volvo. 8. MTÜ Kärstna Külaliikumine 1/5. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk; töövõimetuspension.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2012.

 

1.Artur Grossthal. 3. juhatuse esimees. 4. Oktar MT OÜ. 5. Ei ole. 6. Korter Tarvastu vallas; 1/10 mõtteline osa talust Tarvastu vallas, 79701:004:0079. 7. Sõiduauto Ford Mondeo (1998); Ford Trantsit. 8. Acta Holding ASA, 6500 tk; Commerzbank AG, 3000 tk; KPNQ West Ltd 10 000 tk. 9. Swedbank 3 arveldusarvet; Nordea Pank 2 arveldusarvet. 10. Kodulaen Nordea pangast 30 000 eurot. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  24.04.2012

 

1. Airi Aruoja. 3. motoriseeritud kirjakandja, koristaja. 4. AS Eesti Post; OÜ Referno. 5. 525€. 6. Maja Tarvastu vallas. 7. Sõiduauto Volkswagen Passat (1997); sõiduauto Volkswagen Bora (2000). 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Eluasemelaen Swedbank pangast 43 000 eurot  11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  10.05.2012.

 

1. Tarmo Arak. 3. juhtivpäästja. 4. Lõuna-Eesti Päästekeskus. 5. Ametipalk 3. aste 698 eurot. 6. Elamu kaasomand 1/32 mõtteline osa Tarvastu vallas 79703:003:1680; elamumaa kaasomand 1/8 mõtteline osa Tarvastu vallas 79705:002:0230. 7. Sõiduauto Volkswagen Passat (1994) kaasomand 1/8 mõtteline osa. 8. Ei ole. 9. Swedbank 2 arveldusarvet. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  24.04.2012.

 

1. Anton Peek. 3. taluperemees. 4. Anton Peeki Undi talu. 5. Ei ole. 6. Kinnistud Tarvastu vallas 79701:002.0220; 79701:002:0350; 79701:002:0391, 79701:002:392; 79701:002:0120; 79701:003:0140; 79701:003:0090; 79701:003:1430; 79701:002:0001; 79701:003:0028; 79701:003:0029; 79701:003:0032; 79701:002:0015; 79701:003:0036; 79701:003:1520; 79701:002:0018; 79701:002:0016;   79701:003:0082; 79701:002:0051; 79701:004:0433; 79701:002:0095;  79701:002:0065; 79701:002:0381;  79701:002:0382.  7.  8 sõiduautot; 29 veoautot; 7 mootorratast; 22 järelhaagist; 30 traktorit, 1 laev.8. Ei ole. 9. Pohjala Pank 1 arveldusarve, Swedbank 1 arveldusarve, SEB Pank 2 arveldusarvet, Sampo Pank 1 arveldusarve, DNB-Nord 1 arveldusarve. 10. Pohjala Finance Estonia AS 300 000 eurot; Viljandi Maavalitsus 20 800 eurot; Swedbank 80 000 eurot; SEB 90 000 eurot, Sampo Pank 5351 eurot; DNB Nord 1100 eurot. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2012.

 

1. Tiia Ilusk. 3. juhataja. 4.OÜ Ilusk. 5. Ametipalk 340 eurot. 6. Suvekodu Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas 75901:005:0980. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2012.

 

1. Mairot Paks 3. Ei ole. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Volkswagen Golf Plus (2006), sõiduauto Ford Sierra (1992). 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  17.04.2012.

 

1. Joel Mandri 3. õpetaja. 4. Ämmuste kool. 5. Ei ole. 6. Elamu Tarvastu vallas 112018086, katastriüksus 79701:003:0730. 7. Sõiduauto Opel Senator (1989). 8. AS Tarvest lihtaktsia 108 tk, 63,91 eurot, kokku 6902,45 eurot; Swedbank Pensionifond K3 2965,629 tk  0,97205 eurot, kokku 2882,74 eurot. 9. Swedbank 1 arveldusarve; Sampo Pank 1 arveldusarve; Eesti Krediidipank 1 arveldusarve. 10. Eluasemelaen Swedbank 6037,46 eurot 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  20.03.2012.

 

1. Madis Tafenau. 3. Volikogu liige. 4. Tarvastu Vallavolikogu 5. Ei ole. 6. Korter Tartus 1295303. 7. Sõiduauto Moskvitz 2140 (1985); sõiduauto Vaz 2108 (1990); sõiduauto Vaz 2108 (2004). 8. Ei ole. 9. SEB Pank 1 arveldusarve; Swedbank 1 arveldusarve.10. SEB pank 35 600 eurot 11. Ei ole. 12. Palk Karter OÜ; Juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu Infrabau OÜ.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2012.

 

1. Rein Anton. 3. majandusnõunik 4. Tarvastu Vallavalitsus 5. Ametipalk 1086.50 eurot.

6. Maatulundusmaa Tarvastu vallas kinnistu nr 730539. 7. Sõiduauto VAZ 21083 (1996).

8. Suurelepa OÜ 1 osakapital 2556,46 eurot. 9. Swedbank 3 arveldusarvet, Swedbank

1 laenukonto. 10. Eluasemelaen Swedbank 16 876 eurot. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  02.04.2012.

 

1.  Silver Säga. 3. Ei ole. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Mercedes-Benz 190E (1995). 8. Ei ole. 9. SEB Pank 2 arveldusarvet. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  08.04.2012.

 

1. Kristi Tamm. 3. juhataja. 4. Tarvastu Vallavalitsus. 5. Ei ole.6. Kinnistu Tarvastu vallas kinnistu nr 863939. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB pank 2 arveldusarvet. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  10.04.2012.

 

1. Jaan Pärl. 3. juhatuse esimees. 4. OÜ Nukike. 5. 90 eurot. 6. Elumaja Tarvastu vallas; paadikuur Tarvastu vallas;  kinnistud Tarvastu vallas nr 12797; 13438; 15778; 8485. 7.Sõiduaoto Honda CR-V (1998); mootorpaat KRÕM-5M (1981); Suzuki HTV LT-A 700x (2008). 8. Osakud: OÜ Nukike; AS Roni REM; OÜ Vambola Tankla; OÜ Estonia. 9.Swedbank 1 arveldusarve; SEB Pank 1 arveldusarve; Nordea Pank 1  arveldusarve. 10.Ei ole. 11.Ei ole. 12. Pension; OÜ Nukike töötasu.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2012.

 

1. Anne Kirsipuu 3. meedia-alane konsultant. 4. OÜ Liivaku Tallid 5. Ei ole. 6. Elamumaa Tallinna linnas 78404:406:0480; Maatulundusmaa Tarvastu vallas 79703:003:0015; 79703:003:1081; 79703:003:1082; 79703:003:0012. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  20.04.2012.

 

1. Mati Valli 3. haldusjuht 4. Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool. 5. Ametipalk 894 eurot.

6. Maatulundusmaa Tarvastu vallas 1917539/19175. 7. Sõiduauto Peugeot 206 (1999); Haagis TIKITREILER 275 (2009). 8. Kogumispension 4671 tükki, hind 0,96527, hind kokku 4509,61 eurot; Väärtpaberid V3 1471,477 tükki, hind 0,9756, kokku 1435,57 eurot.

 9. Swedbank 1 arveldusarve; Swedbank 1 kogumisarve; Swedbank 1 väärtpaberiarve; Swedbank 1 krediidiarve. 10. Swedbank 10961 eurot.  11. Ei ole. 12. FIE tasu.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2012.

 

1. Märt Tomp. 3. juhataja. 4. Tarvastu Vallavalitsus. 5. 640 eurot.6. Elamu Tarvastu vallas. 7. Volkswagen Transporter (1999); Citroen C-2 (2006). 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2012.

 

1. Jaan Ingermann. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Tarvastu Vallavalitsus. 5. Ei ole.6. Kinnistud Tarvastu vallas: 79704:003:0101; 79704:003:0102; 79704:001:0026; 79704:001:0032; 79704:004:0034. 7. Sõiduauto Volvo s-60 (2001); veoauto GAZ-53; mootorpaat Progress (1990). 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. FIE töötasu.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  28.04.2012.