Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013

TARVASTU VALLA AMETISIKUTE MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONID

 

Juhindudes korruptsioonivastasest seadusest avalikustab Tarvastu Vallavolikogu määratud deklaratsioonide hoidja Tarvastu Vallavolikogu ja Tarvastu Vallavalitsuse ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonide andmed alljärgnevalt.

 

Deklaratsioonide andmed avaldatakse korruptsioonivastase seaduse lisana kinnitatud majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi:

I. Üldandmed

1. Ees- ja perekonnanimi.

2. Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele]

3. Ametikoht.

4. Asutus (tööandja).

5. Ametipalga aste ja ametipalk.

II. Andmed vara kohta

6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles):

otstarve, asukoha maakond, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number. [Aadressi märkimata]

7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta.

8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.

9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).

III. Andmed varaliste kohustuste kohta

10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk

deklareerimise ajal.

11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu

ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud,

hüpoteegid jms).

IV. Andmed muude tulude kohta

12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk,

näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades

nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst

saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on

tegemist). [Tulu suurust näitamata]

V. Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta [Ei kuulu avaldamisele]

VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta [Ei kuulu avaldamisele]

[Deklaratsiooni täitmise kuupäev]

 

Vallavolikogu liikmed

 

1. Kersti Vunder 3. õpetaja. 4. Tarvastu Gümnaasium 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Tarvastu vallas katastriüksused nr 79703:002:0890 ; 79702:001:0022; Rõngu vallas 69403:003:0502 ¼ osa. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve, SEB Pank 1 arveldusarve. 10. Ei ole.

11. Eesti Vabariigilt maa omandamise hüpoteegilaenust tulenevast järelmaksukohustusest on tasuda 4487,25 eurot. 12.  Tarvastu Gümnaasium õpetaja 2012. a. palgatulu, renditulu ja ettevõtlustulu.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  25.04.2013.

 

1. Andrus Jürgenson. 3. Juhatuse liige. 4. OÜ Nukike. 5. Ei ole. 6. Tulundusmaa Tarvastu vallas nr 2908939; tulundusmaa Tarvastu vallas nr 4014839; paadikuur Tarvastu vallas nr 3096639; tulundusmaa Tarvastu vallas nr 3912339; ärimaa Tarvastu vallas kinnistu nr 1246739; tulundusmaa Tarvastu vallas nr 1410039; tulundusmaa Tarvastu vallas nr 1918339; tulundusmaa Tarvastu vallas nr 3572739; tulundusmaa Tarvastu vallas nr 3976539; tulundusmaa Tarvastu vallas nr 3988939; tulundusmaa Tarvastu vallas nr 4014739.

7. Sõiduauto Audi A6 Avant  (2009); mootorpaat Blesser 440 (2010).

8. Swedbank Ida-Euroopa Aktsiafond A-osak 316,024 tk, hind 19,92 eurot, summa 6295,28 eurot; Swedbank Venemaa Aktsiafond A-osak 21,664 tk, hind 145,32 eurot, summa 3148,13 eurot; Teine sammas LHV Pensionifond 3875,95, väärtus 5424,04 eurot; Kolmas sammas Swedbank Pensionifond V3 väärtus 3472,88 eurot; OÜ Nukike osak 26 tk, hind 64 eurot, kokku väärtus 1664 eurot. 9. Swedbank 1 pensionikonto; Swedbank 1 arveldusarve; Swedbank 1 väärtpaberikonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk OÜ Nukike; maa renditulu, maksja Oü Nukike,

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  24.04.2013.

 

1.Tiiu Rõõm. 3. Suislepa Lasteaed-Algkooli direktor. 4.Tarvastu Vallavalitsus. 5. 740 eurot, lisatasu tundide andmise eest 195,20 eurot. 6. Korter Tarvastu vallas 79704:002:0011; elamumaa 1/6 ulatuses Suure-Jaani linnas 76001:002:0560. 7. Sõiduauto Mazda 626 (2001), Mitsubishi Galant (2002). 8. Ei ole. 9. SEB Pank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  03.04.2013.

 

1. Kalle Nukka. 3. Vallavolikogu liige. 4. Tarvastu Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Ei ole.

7. Sõiduautod VAZ (1987); Audi (1989). 8. Ei ole. 9. SEB Pank 1 arveldusarve; Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Linnamäe talu töötasu.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  23.04.2013.

 

1. Marge Pissarev. 3. juhataja. 4. Tiigi pood OÜ. 5. Ei ole. 6. Kauplus Tarvastu vallas, nr 1820239. 7. Ei ole. 8. OÜ Tiigi Pood (2684€); Swedbank Pensionifond 1 osak 265,363 eurot. 9. SEB 1 arveldusarve; Swedbank 1 arveldusarve; Swedbank 1 kogumispension.

10. Ei ole. 11. Swedbank liising sõiduauto Ford C-MAX kasutusrent. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  18.04.2013.

 

1. Ly Kirt. 3. Kärstna Hooldekodu juhataja. 4. Tarvastu Vallavalitsus. 5. ametipalk 714 eurot. 6. Ei ole7. Sõiduauto Volvo (1999). 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk; töövõimetuspension.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2013.

 

1.Artur Grossthal. 3. juhatuse esimees. 4. Oktar MT OÜ. 5. Ei ole. 6. Korter Tarvastu vallas; 1/10 mõtteline osa talust Tarvastu vallas, 79701:004:0079. 7. Sõiduauto Ford Mondeo (1998); Ford Transit. 8. Agasti Holding ASA, 6500 tk; Commerzbank AG, 400 tk; KPNQ West Ltd 10 000 tk. 9. Swedbank 3 arveldusarvet; Nordea Pank 2 arveldusarvet. 10. Kodulaen Nordea pangast 30 000 eurot. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  24.04.2013

 

1. Airi Aruoja. 3. motoriseeritud kirjakandja, koristaja. 4. AS Eesti Post; OÜ Referno. 5. 625€. 6. Maja Tarvastu vallas. 7. Sõiduauto Volkswagen Passat (1997); sõiduauto Volkswagen Bora (2000). 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Eluasemelaen Swedbank pangast 39 000 eurot  11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2013.

 

1. Tarmo Arak. 3. juhtivpäästja. 4. Lõuna Päästekeskus. 5. Ametipalk 3. palgaaste 698 eurot. 6. Elamu kaasomand 1/32 mõtteline osa Tarvastu vallas 79703:003:1680; elamumaa kaasomand 1/8 mõtteline osa Tarvastu vallas 79705:002:0230. 7. Sõiduauto Volkswagen Passat (1994) kaasomand 1/8 mõtteline osa. 8. Ei ole. 9. Swedbank 2 arveldusarvet. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  24.04.2013.

 

1. Anton Peek. 3. taluperemees. 4. Anton Peeki Undi talu. 5. Ei ole. 6. Kinnistud Tarvastu vallas 79701:002.0220; 79701:002:0350; 79701:002:0391, 79701:002:392; 79701:002:0120; 79701:003:0140; 79701:003:0090; 79701:003:1430; 79701:002:0001; 79701:003:0028; 79701:003:0029; 79701:003:0032; 79701:002:0015; 79701:003:0036; 79701:003:1520; 79701:002:0018; 79701:002:0016;   79701:003:0082; 79701:002:0051; 79701:004:0433; 79701:003:0095;  79701:002:0065; 79701:003:0381;  79701:003:0382.  7.  15 sõiduautot; 39 veoautot; 12 mootorratast; 36 järelhaagist; 33 traktorit, 1 laev.8. Ei ole. 9. Pohjala Pank 1 arveldusarve, Swedbank 1 arveldusarve, SEB Pank 1 arveldusarve, Sampo Pank 1 arveldusarve, DNB-Nord 1 arveldusarve. 10. Pohjala Finance Estonia AS 380 000 eurot; Viljandi Maavalitsus 10 900 eurot; Swedbank 75 000 eurot; DNB Nord 100 950 eurot. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2013.

 

1. Tiia Ilusk. 3. müüja. 4.AS Hansa Candle. 5. Ametipalk 360 eurot. 6. Suvekodu Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas 75901:005:0980. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  21.04.2013.

 

1. Mairot Paks 3. Ei ole. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Volkswagen Golf Plus (2006). 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  17.04.2013.

 

1. Joel Mandri 3. CNC tööpingi operaator. 4. Kolmeks AS. 5. Ei ole. 6. Elamu Tarvastu vallas, katastriüksus 79701:003:0730. 7. Sõiduauto Volvo V70 (2000). 8. Swedbank Pensionifond K4 5003,449 tk  0,77695 eurot, kokku 3887,43 eurot. 9. Swedbank 2 arveldusarvet; Danske Bank 1 arveldusarve; Eesti Krediidipank 1 arveldusarve. 10. Eluasemelaen Swedbank 4400 eurot 11. Õppelaenu käenduslepingud 9395 eurot. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2013.

 

1. Madis Tafenau. 3. Volikogu liige. 4. Tarvastu Vallavolikogu 5. Ei ole. 6. Korter Tartus 1295303. 7. Sõiduauto Moskvitz 2140 (1985); sõiduauto Vaz 2108 (1990); sõiduauto Vaz 2108 (2004). 8. Ei ole. 9. SEB Pank 1 arveldusarve; Swedbank 1 arveldusarve. 10. SEB pank 35 600 eurot 11. Ei ole. 12. Palk Karter OÜ; Juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu Matz & Matz OÜ.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  24.04.2013.

 

1. Argo Tamm. 3. tööline. 4. O/Ü Vaigu Farm. 5. Ametipalk. 6.Ei ole 7. Ei ole. 8. OÜ Vaigu Farm 13 osakut; LHV Pensionifond S 3846 eurot. 9. Swedbank 1 arveldusarve.10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2013.

 

1. Anne Kirsipuu 3. Meedia-alane konsultant. 4. OÜ Liivaku Tallid 5. Ei ole. 6. Elamumaa Tallinna linnas 78404:406:0480; Maatulundusmaa Tarvastu vallas 79703:003:0015; 79703:003:1081; 79703:003:1082; 79703:003:0012. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  24.04.2013.

 

 

1. Rein Anton. 3. majandusnõunik 4. Tarvastu Vallavalitsus 5. Ametipalk 1142 eurot.

6. Maatulundusmaa Tarvastu vallas kinnistu nr 730539. 7. Sõiduauto VAZ 21083 (1996).

8. Suurelepa OÜ 1 osakapital 2556,46 eurot. 9. Swedbank 3 arveldusarvet, Swedbank

1 laenukonto. 10. Eluasemelaen Swedbank 20 680 eurot. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  08.04.2013.

 

1. Jaan Pärl. 3. juhatuse esimees. 4. OÜ Nukike. 5. 100 eurot. 6. Elumaja Tarvastu vallas; paadikuur Tarvastu vallas;  kinnistud Tarvastu vallas nr 12797; 13438; 15778; 8485; 6782; 21646; 20301; 19024. 7.Sõiduaoto Honda CR-V (2013); mootorpaat KRÕM-5M (1981); Suzuki HTV LT-A 700x (2008). 8. Osakud: OÜ Nukike; AS Roni REM; OÜ Vambola Tankla. 9.Swedbank 1 arveldusarve; SEB Pank 1 arveldusarve; Nordea Pank 1  arveldusarve. 10.Ei ole. 11.Ei ole. 12. Pension; dividendid; OÜ Nukike töötasu.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  28.04.2013.

 

 

1. Mati Valli 3. haldusjuht 4. Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool. 5. Ametipalk 894 eurot.

6. Maatulundusmaa Tarvastu vallas 1917539/19175. 7. Sõiduauto Peugeot 206 (1999); Haagis TIKITREILER 275 (2009). 8. Kogumispension 4086 tükki, koguväärtus 5727 eurot; Väärtpaberid V3 1723 tükki, koguväärtus 1871 eurot.

 9. Swedbank 1 arveldusarve; Swedbank 1 kogumisarve; Swedbank 1 väärtpaberiarve; Swedbank 1 krediidiarve. 10. Swedbank 9591 eurot.  11. Ei ole. 12. FIE tasu.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2013.

 

1. Märt Tomp. 3. Kärstna Vaba Aja Keskuse juhataja. 4. Tarvastu Vallavalitsus. 5. 680 eurot.6. Elamu Tarvastu vallas. 7. Volkswagen Transporter (1999); Citroen C-2 (2006); motoroller Turist (1972). 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2013.

 

1. Jaan Ingermann. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Tarvastu Vallavalitsus. 5. Ei ole.6. Kinnistud Tarvastu vallas: 79704:003:0101; 79704:003:0102; 79704:001:0026; 79704:001:0032; 79704:004:0034. 7. Sõiduauto Volvo s-60 (2001); veoauto GAZ-53; mootorpaat Progress (1990). 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. FIE töötasu.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  16.04.2013.

 

1. Allan Luha. 3. Juhatuse liige. 4. Telliskaar OÜ. 5. Ei ole. 6. Tulundusmaa Tarvastu vallas kinnistu 79703:002:0820. 7. Opel Omega (1995); Opel Omega (1990). 8. Telliskaar OÜ 1 osa, koguväärtus 2556 eurot. 9. SEB Pank 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palgatulu; renditulu.

Deklaratsiooni täitmise kuupäev  30.04.2013.