Eelarve ja majandusaasta aruanded

2017

Tarvastu valla 2017. aasta eelarve 

Lühiülevaade Tarvastu valla 2017.  aasta eelarvest

Tarvastu valla 2017. aasta II lisaeelarve eelnõu

Tarvastu valla 2017. aasta II lisaeelarve määruse eelnõu

Sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite lisamine Tarvastu valla 2017. aasta eelarvesse

 

2016

Tarvastu valla 2016. aasta konsoliteeritud aruanne

Audiitori aruanne 2016. aasta

Tarvastu VVK otsus 2016. a majandusaasta aruande kohta

Tarvastu valla 2016 aasta eelarve

Tarvastu valla 2016. aasta eelrve lisa 1

Tarvastu valla 2016. aasta eelarve lisa 2

Tarvastu valla 2016. aasta eelarve seletuskiri

2015. a eelarve täitmise aruanne 

Tarvastu valla 2015. aasta konsoliteeritud aruanne

Audiitori aruanne 2015. aasta

Tarvastu VVK otsus 2015. a majandusaasta aruande kinnitamise kohta

Tarvastu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

 

 

 

2015

Tarvastu valla 2015. aasta eelarve

Tarvastu valla 2015. aasta eelarve lisa 1

Tarvastu valla 2015. aasta eelarve lisa 2

Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.03.2015

Tarvastu valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

Tarvastu VK määrus nr 11 eelarvestrateegia 2016-2019 kohta

 

2014

Tarvastu valla 2014. aasta eelarve

Tarvastu valla 2014. aasta eelarve lisa

Tarvastu valla 2014. aasta eelarve lisa 2

Tarvastu valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

Tarvastu valla 2014.a I lisaeelarve 

Eelarve täitmise aruanne 31.12.2014 seisuga

Tarvastu valla 2014. aasta konsoliteeritud aruanne

Audiitori aruanne 2014. aasta

Tarvastu Vallavolikogu otsus majandusaasta aruande kinnitamise kohta

 

2013

Tarvastu valla 2013. a eelarve 

Tarvastu valla 2013. aasta eelarve lisa

Tarvastu valla 2013.aasta konsoliteeritud aruanne

Audiitori aruanne 2013. aasta

Vallavalitsuse istungi protokolli väljavõte

 

2012

Tarvastu valla 2012. aasta eelarve

Tarvastu valla 2012. aasta eelarve lisa

MTÜde toetused 2012

Tarvastu valla 2012. aasta majandusaasta aruanne

Volikogu otsus 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamise kohta

Audiitori aruanne 2012. aasta

Vallavalitsuse istungi protokolli väljavõte

 

 

2011

Tarvastu valla 2011. aasta eelarve

Audiitori aruanne 2011. aasta

Tarvastu valla 2011. aasta majandusaasta aruanne

 

2010

Tarvastu valla 2010. aasta eelarve

Tarvastu valla 2010. aasta eelarvekulud

Audiitori aruanne 2010. aasta

Tarvastu valla 2010. aasta majandusaasta aruanne

 

2009
Tarvastu valla 2009. aasta eelarve
Tarvastu valla 2009. aasta eelarvekulud

Tarvastu valla 2009. aasta majandusaasta aruanne

 

2008
Tarvastu valla 2008. aasta majandusaasta aruanne

Eelarve täitmise kassapõhine kuuaruanne seisuga detsember 2008
Tarvastu valla 2008. a eelarve
Tarvastu valla 2008. a eelarvekulud

 

2007
Tarvastu  valla 2007.a eelarve
Tarvastu valla 2007.a eelarvekulud

Tarvastu valla 2007. aasta majandusaasta aruanne
Tulude võrdlustabel
Kulude võrdlustabel

 

2006
Tarvastu valla 2006.a eelarve

Tarvastu valla 2006. aasta majandusaasta aruanne

Eelarve täitmise kassapõhine kuuaruanne

 

2005
Tarvastu valla 2005. aasta majandusaasta aruanne